Radikální muslimové zabili křesťana po debatě o náboženství v Ugandě

37letý otec čtyř dětí byl zabit 2. ledna poté, co se zúčastnil křesťansko-muslimské debaty ve východní Ugandě, na které 13 muslimů vyznalo svou víru v Krista.

Ahamada Mafabi se vracel z debaty v Nakaloke v okrese Sironko u Mbale, když ho muži na dvou motocyklech křičící džihádistické heslo „Alláhu akbar [Bůh je větší]“ napadli a nožem mu podřízli krk, uvedl jeden z křesťanů, který ho doprovázel.

SOUVISEJÍCÍV Burkině Faso byl zabit katolický kněz

K útoku došlo kolem 22. hodiny, uvedl pastor, jehož jméno není z bezpečnostních důvodů zveřejněno.

„Muslimové otevřeně reagovali na přijetí Krista,“ řekl podle Evangelical Focus pastor o veřejné debatě, která se odehrála před útokem.

„Ozývaly se výkřiky muslimů, kteří požadovali, aby Mafabi opustil areál shromáždění, a říkali: ‚Mafabi, přestaň se svým rouhačským výrokem, kdy Issu [Ježíše] přirovnáváš k Bohu a nazýváš ho Božím Synem‘.“

Když pastor viděl nenávistné projevy, pověřil dva křesťany, aby Mafabiho doprovodili do jeho domu.

Jeden z doprovázejících mužů, jehož jméno z bezpečnostních důvodů nezveřejnil, uvedl, že poté, co dorazili k Munkagovi, viděli zezadu přijíždět dvě motorky, na kterých jeli čtyři lidé.

„Když nás objížděli, vykřikovali islámské heslo ‚Alláhu akbar‘ a pak nás srazili a napadli kovovým předmětem,“ uvedl a dodal, že on i druhý doprovod utekli. „Útočníci ho přemohli a podřízli mu krk dlouhým somálským nožem.“

Po Mafabimu zůstala jeho manželka a čtyři děti ve věku od 3 do 14 let, které je třeba přemístit, uvedl pastor.

Mafabi opustil islám a uvěřil v Krista v prosinci 2020 po několika návštěvách u pastora v blíže neurčené vesnici v okrese Butaleja. Mafabi, který se vyzná v islámu i křesťanství, pomohl pastorovi v polovině roku 2021 zahájit křesťansko-muslimské debaty a během jednoho roku podle něj více než 100 muslimů uvěřilo v Krista.

Mafabi čelil tvrdému nepřátelství ze strany extrémistů, unikl čtyřem pokusům o atentát a pastor také dostával výhružné textové zprávy.

Pastor trestný čin nahlásil a policie jej vyšetřuje. „Mám určité obavy, ale je to součást duchovního boje, který provází pronásledování křesťanů, a já jsem připraven mu čelit,“ řekl.

Tento útok byl posledním z mnoha případů pronásledování křesťanů v Ugandě, které zdokumentoval Morning Star News.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 14. ledna 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

https://evangelicalfocus.com/world/20281/radical-muslims-kill-christian-after-religion-debate-in-uganda

Tags: ,,,

1 Komentář

 1. „Ozývaly se výkřiky muslimů, kteří požadovali, aby Mafabi opustil areál shromáždění, a říkali: ‚Mafabi, přestaň se svým rouhačským výrokem, kdy Issu [Ježíše] přirovnáváš k Bohu a nazýváš ho Božím Synem‘.“

  Tyhle muslimské výroky jsou JÁDREM ISLÁMU a jsou právě tou satanskou urážkou Boha Bible, Boha Otce a Božího Syna. To je islám.
  V nebi bude Bůh Otec a Boží Syn a ti kdo mu věří a vyznávají ho. V nebi nebude ten kdo uráží Boha Otce a Božího Syna, tedy alláh islámu, což je ďábel, který si hraje na boha.

  Jak by mohl být v nebi někdo, mluvím o padlém andělovi, ďáblu, který říká skrze islám, že Otec ani Ježíš není Bůh? Jak by tam mohli spolu být? To jako, že v jedné části nebe bude Bůh Otec a Boží Syn, a v druhé bude někdo jiný, kdo říká, že Bůh Otec není Bůh? Dvojité, rozdělené nebe? V jedné části ti, co uctívají Boha Otce, a v druhé, ti co ho uráží a vyznávají, že v té druhé části není Bůh, protože Otec – podle islámu – není Bůh?

  Islám je ztělesněním nenávisti ďábla vůči Bohu Bible, satanův cynismus, kdy si hraje na boha a znevažuje Ho. Největší lež je vždy ta nejblíž pravdě.
  Islám je ztělesněním nenávisti ďábla, protože ho Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, porazil na kříži, a ďábel tehdy nepochopil, že Ježíš musí zemřít. Dnes, když to ďábel chápe, tak skrze islám popírá, že Ježíš zemřel, protože alláh islámu musí zastřít cestu spasení skrze evangelium (smrt, pohřbení a vzkříšení Ježíše). Fundamentální doktrínou islámu je, že Ježíš nezemřel, což je atak na evangelium skrze něž Bůh ve svém Synu přišel zachránit svět.

  Tedy cílem ďábla, alláha islámu, je zničit Boha Otce, Božího Syna, (ďábel se v islámu rádoby posadil navěky na jejich místo uctívání) a zničit evangelium. Jaká to drzost padlého anděla!

  Modleme se za muslimy, aby opustili cestu do pekla a došli k poznání Božího Syna.

  Btw, řkc katechismus 841 je další z mnoha a mnoha římsko-katolických totálních herezí.
  841: Vztahy církve k muslimům. „Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit.“

  Pastí pro mnohé je to, že islám používá spousty jmen pro boha, které jsou naoko totožné s těmi biblickými. Čím více jich satan do islámu dostal, tím větší zmatenost stran Boha se snaží způsobit. Proto mnozí padli do pasti, že jsou-li stejná jména a charakteristiky, jedná se o stejného Boha. Tím hlavním řekl bych je, že Bůh je přeci jeden.
  To jak to rozlišit je nutno takto: POUZE Bůh, kterým je Otec, Syn a Duch Svatý, jsou milosrdní, soucitní………. a nikdo jiný, žádný jiný samozvaný bůh, NEMŮŽE SPLNIT TYTO CHARAKTERISTIKY.

  Podívejme se na tyto charakteristiky alláha islámu (99 krásných jmen) takto:
  Je alláh islámu skutečně „NEJMILOSRDNĚJŠÍ A NEJMILOSTIVĚJŠÍ“, když znemožňuje věřit v Božího Syna a věřit ve Spasitele, který zemřel za naše hříchy, čímž Bůh Bible projevil svoje milosrdenství a lásku k člověku? Ne, není, alláh islámu je lhář, který převrací věci a staví se samozvaně na místo Boha Bible.

  Namísto „NEJMILOSRDNĚJŠÍ A NEJMILOSTIVĚJŠÍ“ si doplňme „99 krásných jmen“ alláhových dle islámu, které si ďábel rádoby oblékl, do této předchozí otázky, a uvidíme jen ďáblův brutální cynismus, zvrácenost a výsměch Bohu.

  Př. 2:
  Je alláh islámu skutečně „VŠEVĚDOUCÍ“, když znemožňuje věřit v Božího Syna a věřit ve Spasitele, který zemřel za naše hříchy, čímž Bůh Bible projevil svoji vševědoucnost? Ne, není, alláh islámu je lhář, který převrací věci a staví se samozvaně na místo Boha Bible.

  Př. 3:
  Je alláh islámu skutečně „ABSOLUTNÍ PRAVDOU“, když znemožňuje věřit v Božího Syna, Ježíše Krista, který je skutečnou cestou, PRAVDOU a životem, a věřit ve Spasitele, který zemřel za naše hříchy? Ne, není, alláh islámu je lhář, který převrací věci a staví se samozvaně na místo Boha Bible. Nezemřel-li Ježíš za naše hříchy, jsme stále v našich hříších. Islámská lež praví, že Ježíš nezemřel. Alláh islámu ho dle islámu humanisticky zachránil před smrtí, což ďáblův atak na Spasitele, který přišel zemřít..

  Muslimové se neklaní Bohu jedinému, protože jediný pravý Bůh je Otec, Syn a Duch Svatý.
  Je to duch anti-krista, který je duchovním zdrojem islámu, duch, který popírá Otce i Syna.

  Takto se satan snaží překroutit identitu Boha. A v dnešní době, když bych odbočil, se satan taky snaží zničit identitu člověka (nenávist vůči Božímu stvoření stvořenému na Boží obraz) jako muže a ženy. A lidé jako Nerudová na to naskakují a chtějí to tlačit, tlačit ďáblovu agendu viz její prohlášení o 3,4,5 pohlaví.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář