Dan Drápal / Hon na tetky z okrašlovacího spolku

Hned na počátku prozradím, že těmi „tetkami z okrašlovacího spolku“ jsou senátorky Daniela Kovářová (zvolená letos) a Jitka Chalánková (senátorkou od roku 2018). Tetkami z okrašlovacího spolku je nazvala redaktorka Lidových novin Jana Machalická (v článku, který vyšel v LN 15. listopadu t. r.). 

  Čím se tyto dvě dámy prohřešily? Čím si vysloužily tolik posměchu?

 Nechme promluvit Janu Machalickou: „Daniela Kovářová, která se ráda předvádí jako vyznavačka konzervativních hodnot nesnášející emancipaci, se… vyznamenala výrokem, že manželé mají povinnost a právo provozovat sex, milovat se a počínat děti.“ (Paní senátorka Chalánková promine, dnes budu hájit pouze Danielu Kovářovou.)

 SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Budeme volit prezidenta

Daniela Kovářová není křesťanka, nicméně má blízko ke křesťanským hodnotám, jak snad vyplyne z tohoto článku. Její knihu Vztahy – 7 + 1 osudových omylů mohu cele doporučit křesťanům i nekřesťanům. Autorku znám z jejích občasných komentářů v Lidových novinách. Čtu je vždy s velkou chutí. Patřím k těm, kteří u této autorky oceňují to, čemu se stále ještě říká „zdravý selský rozum“.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Přiznám se, že jsem nečetl původní vyjádření Daniely Kovářové (ano, je to moje chyba). Zato jsem četl několik článků její slova odsuzující. Přidržím se tedy pouze onoho výroku, kterým se Daniela Kovářová podle Jany Machalické „vyznamenala“, a to v interpretaci, jak ji vyjádřila Jana Machalická. Nebudu psát o tom, co si myslí Daniela Kovářová o emancipaci, byť vím, že ona proti emancipaci jako takové není. Emancipace má celou řadu poloh a podob, a to, že my konzervativci některé z nich odmítáme, neznamená, že ji odmítáme zásadně. To by ale bylo na jiný článek. 

 Budu se tedy věnovat onomu výroku, že „manželé mají povinnost a právo provozovat sex, milovat se a počínat děti.“ Jsem srozuměn s tím, že Janu Machalickou a mnohé jiné patrně nepřesvědčím a sám se zařadím mezi zpátečníky. Nicméně předpokládám, že jsou lidé, kteří chtějí druhému porozumět a kteří budou ochotni se nad touto problematikou zamyslet. 

Nevím, jestli tak Daniela Kovářová učinila vědomě či nevědomě. Předpokládám však, že mohla mít na mysli výrok apoštola Pavla z 1. listu Korintským: „Muž ať plní své ženě, čím je povinen, a stejně i žena svému muži.

 Žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž, podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě na čas…“ (Všimněte si, že tady máte „rovnost“ jak vyšitou.)

SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Nešlo mi to do hlavy

Bůh nás stvořil tak, abychom na sobě byli navzájem závislí. Muž na ženě a žena na muži. Sex je jedním z nejúžasnějších Božích vynálezů. Má ovšem svá pravidla. Manželství bez sexu je vždy ohroženo a mnohdy se rozpadá. Z Pavlových slov vyplývá, že ani jeden z partnerů by neměl používat odpírání sexu jako zbraň. Všichni ale víme – a ví to jak Daniela Kovářová, tak Jana Machalická – že v nejednom manželství jeden z partnerů odpírání sexu jako zbraň používá. Nikdo z nás nevolá, jak se snaží Jana Machalická vsugerovat, po nějakém zkoumání, zda manželé provozují sex, natož po nějakém sankcionování za „neprovozování“ sexu. Písmo pouze varuje, že bez sexu je manželství ohroženo, a vyjadřuje na tomto místě (naprosto rovnoprávně), že jsme stvořeni tak, abychom se navzájem potřebovali a doplňovali. Může se vám to nelíbit, ale to je asi tak všechno, co proti tomu můžete udělat. 

 Je mi jasné, že to mnoha dnešním lidem zní jako z jiného světa. Současný přístup k životu je založen na představě, že muž a žena jsou osamělé ostrovy, které se někdy spojí. Biblický pohled je dnes skutečně pohledem z jiného světa. Říká nám, že při sexuálním spojení se muž a žena stávají „jedním tělem“. Vzniká něco nového, vyššího – jde o víc než jen o to, že mezi muže a ženu dáme znaménko plus. 

Nejsem katolík, ale na katolickém pojetí manželství jako svátosti se mi líbí, že je to svátost, kterou neudílí kněz nebo biskup, ale kterou si manželé udělují navzájem. Pokud ale chce někdo uzavřít křesťanské manželství, bere na sebe skutečně určité povinnosti a určité závazky. V dnešní době se mezilidské vztahy na mnoha rovinách – a tedy i na rovině manželství – rozpadají; přesto jsem rád, že žiju v době, kdy manžele k těmto povinnostem a závazkům nenutí vnější, třeba ekonomické či sociální, okolnosti. Jde o naše rozhodnutí. Chcete-li ale dobré manželství, dobře uděláte, když se seznámíte s radami Písma. Kromě rad jsou tam ale i varování. Například ve starozákonní knize Přísloví čteme: „Moudrá žena svůj dům staví, kdežto hloupá ho svýma rukama boří.“ (Zde to sice není výslovně řečeno, ale v duchu Písma můžeme větu konvertovat na opačné pohlaví: „Moudrý muž svůj dům staví, kdežto hloupý ho svýma rukama boří.“

Doufám, že se mi podařilo vyjádřit mé myšlenky bez zbytečných útoků. Nemusím se uchylovat k takovým figurám jako „kádrové posudky z uličního výboru KSČ“ atd., jaké Jana Machalická vynalézavě vrší. Mým záměrem nebylo Janu Machalickou urazit, ale poukázat na to, že na věc můžeme mít i jiný pohled než ten, který se nám prvoplánově nabízí.  

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 22. listopadu 2022 Foto: Wikimedia Commons – Daniela Kovářová

Tags: ,,,,

10 Komentáře

 1. Chtělo by to dodat, že „provozování sexu“ i plození dětí jsou poněkud omezeny stářím, popřípadě zdravotním stavem některého z manželů. Ale nemusí to znamenat konec manželství. Vzájemné projevy lásky a něžnosti, vzájemná pomoc a respektování osobnosti toho druhého samozřejmě mohou trvat dál a být tím sloupem, který manželství podpírá.

  Odpověď
 2. Paní senátorka byla zvolena do Senátu na základě hesla Trikolory – Bráníme normální svět. Pravděpodobně ji volili i křesťané. Paní Chalánková pracuje v Senátu také dobře. Po napínavém boji se do Senátu dostala paní Zwyrtek-Hamplová. Tyto ženy jsou v Senátu nadějí, že se nedají svázat politickou korektností a budou pracoval pro dobrou věc.

  Odpověď
 3. Eva Hájková: naprostý souhlas. Přeceňování role sexu v manželství je posedlostí současných evangelikálů, lze vystopovat třeba k Zinzendorfovi. Ale asi i jinam.
  Muž je ženě povinen především kristovskou sebeobětující láskou.
  I legitimní sex je jen skutek těla. Křesťan chodí Duchem.

  Odpověď
 4. Článek Machalické v LN je opravdu hloupý, s jeho kritikou nemohu než souhlasit. Hájením možná i parafrazovaného výroku Kovářové, k němuž Machalická nedodala žádný odkaz, odkazem k biblickému verši z 1 Kor. 7,3 autor riskuje eisegezi místo exegeze. Oddíl totiž končí veršem „To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz“. V kontrastu ke slovu „povinen“ je to slušný vykladačský oříšek.

  Odpověď
 5. Kovářová magazínu Reflex sdělila, že za sexuální obtěžování si ženy často mohou samy a „kampaň” MeToo je podle ní symbol toho, že se máme až moc dobře, a lituje mladé muže. Nabízí se otázka: Mohly si za to samy oběti psychiatra Jana Cimického? https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/jan-cimicky-znasilneni-pacientek-obzaloba-zpravy_2210061016_kth

  Řekl bych, že Daniela Kolářová podráží nohy ženám, které byly znásilněny. Jak známo, většiny znásilnění se dopustí muž, kterého žena zná nebo je to dokonce její příbuzný. Jen cca 8% z nich znásilnění nahlásí na policii. Proč tak málo? Násilník, který má obvykle vyšší společenské postavení než jeho oběť, spoléhá na to, že hlášení na policii bude tvrzení proti tvrzení a tak policie uvěří spíše jemu. Pro znásilněnou ženu je výpověď silně traumatizující, zvláště když se jí policisté nepřímo tážou, zda to nebyla ona, kdo muže vyprovokovala. Kovářová policisty k takovému postoji přímo navádí. I v případě, že je násilník odsouzen, vyfásne obvykle směšný trest.

  Kampaň MeToo přispěla k tomu, že se ženy přestávají bát, že budou policií při nahlášení zesměšněny. https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/znasilneni-statistika-obet-sexualni-nasili-zlocin-policie_1910260600_och

  Odpověď
 6. „Hovořit o povinnosti a právu na sex je nejen zvrácené, ale i potenciálně nebezpečné. K jakémukoliv naznačování, že by snad mělo existovat právo na sex a tomu odpovídající vynutitelná povinnost, čtenářstvo tímto důrazně upozorňuji, že donucení k pohlavnímu styku má naopak v našem právním řádu závažné trestněprávní konsekvence. Sex musí být vždy a jedině dobrovolná a potěšení přinášející aktivita!“
  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/overovna-daniela-kovarova-senat-manzelstvi-sex-deti-obcansky-zakonik_2210290500_ula

  Odpověď
 7. Adam Hladký: stoprocentně s Vámi souhlasím – asi poprvé na těchto diskusích – i když jsem k témuž názoru došel z opačného pólu názorového spektra.
  Z mně neznámého důvodu senátorka Kolářová tlumočí mužský, machistický pohled na sexualitu.
  Ženu potěší často spíš masáž unavených nohou a přetížených zad , nebo kamarádské objetí navozující pocit bezpečí než sex.

  Odpověď
 8. Panu Koubovi. Máte pravdu. Spoustu žen taková věc potěší více než sex. Na druhé straně vím, že existují i ženy (i když je jich méně), které sex naopak vyžadují víc než jejich manžel. A když v manželství nenajdou to, co potřebují, hledají to jinde. Řekla bych, že žádný spolehlivý návod ani žádné obecné pravidlo, jak mít spokojené manželství, není. Snad nejlepší by bylo, kdyby si jak ženy, tak muži, předem rozmysleli, koho si berou, zda je ten partner pro ně vhodný. Ne všichni manželé se k sobě hodí. Chce to znát i sám sebe.
  Ale také platí, že i když soulad v těchto věcech není stoprocentní, láska může všechny neshody překonat. Protože láska je víc než sex. Ovšem ani k tomu nelze nikoho nutit.

  Odpověď
 9. Ses. Hájkové: a věc je ještě komplikovanější. Naladění člověka se mění během života, někdy až diametrálně. Pak není jiné cesty než rozhodnout se pro sebeobětující lásku. Ta by měla být základem i tam, kde velké problémy nejsou.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář