Ženy v roli pastora, modlitba v jazycích a hřích odsuzování 

V roce 2004 promluvil Dr. Rich Mouw, tehdejší prezident Fullerova semináře, před velkým shromážděním evangelikálů a Svatých posledních dnů (SPD – mormonů). Částečně se omluvil za to, co považoval za zkreslenou představu o víře SPD ze strany evangelikálů. Mohl by to vědět, vzhledem k tomu, že předchozí půltucet let (a následující desetiletí) strávil v kontaktu se Svatými posledních dnů, kladl otázky svým protějškům z řad SPD a odpovídal na ně. Nenechte se pomýlit, Mouw byl a je křesťanem, odborníkem na kalvinistickou teologii, který odmítá doktríny, jimiž se mormonismus odlišuje od biblického křesťanství. Prostě si uvědomil něco, co si možná všichni potřebujeme připomenout, vzhledem k blížícím se prezidentským volbám a také, což je bezprostřednější, k blížícímu se výročnímu zasedání Jižního baptistického konventu. A sice, že nemůžeme vydávat křivé svědectví proti svým bližním, bez ohledu na to, jak moc s nimi nesouhlasíme.

V červnu se Jižní baptistický konvent chystá projednat – a s největší pravděpodobností i přijmout – takzvaný „dodatek ústavy“. Tento dodatek by do ústavy SBC přidal klauzuli, podle níž mohou být staršími a pastory jmenováni pouze muži, což je postoj nazývaný „komplementarismus“. I když se zdá, že většina členů SBC tento dodatek podporuje, přesto vyvolal významnou diskusi o úloze žen ve službě. A v těchto diskusích jsem sledovala, jak mnozí na obou stranách názorového spektra hřeší proti bratrům a sestrám v Kristu ve snaze zdiskreditovat nesouhlasné postoje.

Navzdory tvrzení mnoha komplementaristů je možné být egalitářem a neschvalovat vztahy mezi osobami stejného pohlaví. Tyto denominace to dokazují.

SOUVISEJÍCÍDelegáti SBC schválili pozměňovací návrh zakazující působení žen v pozici pastorek

Dalším argumentem, který často slýchám, je „nezajímá vás, co učí Bible“. Nemohu mluvit za ostatní, ale kdyby mi bylo jedno, co Bible učí, necítila bych poslední tři roky hlubokou bolest, když mi denominace, kterou nazývám domovem, říká, že se nemohu stát pověřeným služebníkem, protože se nemodlím v jazycích. Kdyby pro mě byla Bible pouhým doplňkem, lhala bych a tvrdila, že se v soukromí modlím v jazycích. Místo toho jsem se rozhodla zápasit s neuvěřitelnou bolestí, když jsem slyšela, že mé společenství odmítá mé povolání ke službě v této denominaci. Proč? Protože se podřizuji Písmu – a Písmo mi přikazuje být upřímnou. 

Ačkoli argumentaci Assemblies of God (největší americká letniční denominace) v této otázce nepovažuji za přesvědčivou, nikdy jsem denominaci ani ty, kteří v ní působí, neobvinila z toho, že se nestarají o to, co říká Písmo. Jsem přesvědčena, že ti, kdo stojí za touto doktrínou, tak činí v upřímné touze řídit se tím, co podle nich učí Bible. Stejně tak egalitářský výklad Písma má pro svůj postoj racionální a promyšlené důvody. Zda je považujete za přesvědčivé, je věc jiná.

Neříkám, že se mnou musíte v tomto tématu souhlasit. Říkám, že nestojí za cenu hříchu zkreslovat něčí přesvědčení, abyste „vyhráli“. Mouw měl pravdu, když řekl, že evangelikálové zhřešili proti mormonům. Stejně tak by bylo správné říci, že komplementaristé zhřešili proti egalitářům, když říkají, že nás Písmo nezajímá. Navíc by bylo správné říci, že někteří egalitáři zhřešili proti komplementaristům tím, že říkají, že všichni komplementaristé jsou prostě misogynové a chtějí utlačovat ženy, přestože mnozí komplementaristé mají rozumnou oporu v Písmu. Mohu s vámi nesouhlasit a přitom ctít vaše rozumné intelektuální přesvědčení.

SOUVISEJÍCÍ – Warrenův apel nezabral, Saddleback byl podle očekávání vyloučen z denominace

Neříkám také, že bychom neměli bojovat za pravdu, jak nám říká Juda. Je dobré a nutné hledat pravdu. Pavel to potvrzuje mimo jiné v listu Galaťanům 1,6-9. Sami však musíme být pravdiví. Mouw ve své knize Mluvit s mormony říká: „Pokud si ve snaze porazit [druhé] rychle a volně zahráváme s pravdou tím, že jim přisuzujeme věci, které ve skutečnosti neučí, a pokud nám je úplně jedno, zda máme pravdu, nebo ne, pak jsme se stali falešnými učiteli: učiteli nepravdy!“. Dovolím si připomenout, že mluví ke skupině, která s ním nesouhlasí mnohem více než my. Bez ohledu na míru nesouhlasu je nepravdivé poukazovat na hřích těch druhých. 

Často naříkám nad tím, že jsem se narodila příliš pozdě na to, abych byla hudebním snobem z počátku tisíciletí. Ráda poslouchám hudbu, kterou nikdo jiný nezná. Jednou z písní, která do této kategorie spadá, je „You Are My Country“ od Gable Price and Friends. Píseň začíná a opakuje verš, který mě uchvátil od chvíle, kdy jsem ho slyšela poprvé: „Možná se dostaneme do nebe a uvědomíme si, že jsme se oba mýlili.“ Co když je to pravda? Co když Bůh není komplementarista ani egalitář, kalvinista ani arminián, demokrat ani republikán?

V onen den, kdy budeme muset vydat Bohu počet ze sebe samých (Římanům 14,12), pokud je to pravda a my jsme se mýlili, měli bychom se modlit, aby jedinou chybu, kterou v nás Bůh může najít, bylo naše učení samotné, a ne to, jak jsme se k sobě navzájem chovali, když jsme bojovali za pravdu.

Kyle Perry je pastorkou mládeže a učitelkou žijící ve státě Washington. Na podzim 2024 začne Kyle studovat magisterský obor na Baylor’s Truett Seminary. Mezi její hlavní zájmy patří zapojení do mezináboženského dialogu se Svatými posledních dnů (mormony) z tradiční evangelikální perspektivy.

Zdroj: The Christian Post Datum: 24. května 2024 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář