Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol  

Z mnoha dopisů, které apoštol Pavel napsal, se jich zachovalo jen několik. Máme k dispozici velkou část jeho sdělení církvím jako celku – dopisy skupinám věřících v jednotlivých městech. To dává smysl. Takové dopisy se veřejně a často četly; byly kopírovány a šířeny a brzy po zaschnutí inkoustu oslavovány jako Boží slovo.

Pavel poslal řadu dopisů také jednotlivcům. Čteme-li jeho biblické listy, cítíme, že nahlížíme jen na zlomek jeho vztahové sítě a vlivu. Téměř všechny tyto dopisy se ztratily.

SOUVISEJÍCÍŽeny v roli pastora, modlitba v jazycích a hřích odsuzování 

Existují však výjimky.

Osobní dopisy měly tak vysokou úroveň, že se dostaly na úroveň kánonu. Napomáhalo to k myšlenkovému sepětí s velkou osobností, vůdcem společenství křesťanů. Například Timoteus byl významným církevním představitelem druhé generace; byl také biskupem Efezu, velkého města římské říše a významného křesťanského centra. Titus byl pilířem pohanské misie a sloužil jako biskup na Krétě. Listy jim určené našly ohlas u velkých komunit věřících. Ti se zasazovali o jejich zařazení do Písma.

Záhadou zůstává, proč vůbec přežil Pavlův dopis Filemonovi – vedoucímu domácí církve v menším městě Kolosách. Je to nejosobnější Pavlův dopis, který máme k dispozici. Má pouhých 25 veršů.

Dopis odhaluje příběh. V něm muž jménem Onezim utekl od svého pána Filemona. Onezim byl s největší pravděpodobností domácí otrok, služebník vyššího postavení.

Označení uprchlý otrok je pravdivé, i když je zavádějící pro moderní čtenáře. Ve skutečnosti někteří badatelé tvrdí, že Onezim Pavla vyhledal, ale plánoval se vrátit ke svému pánovi. 

Steven M. Baugh, emeritní profesor Nového zákona na Westminsterském semináři v Kalifornii, napsal: „Zdá se jako nejpravděpodobnější, že Onezim úmyslně utekl od Filemona a běžel k Pavlovi, aby ho požádal o přímluvu u Filemona kvůli nějakému sporu mezi pánem a otrokem. Tento dopis je Pavlovou přímluvou.“

Pro nás je dnes těžké pochopit, proč by se Onezim mohl chtít vrátit do otroctví. Vysvětlení je však jednoduché: Pokud má Onezim důležité postavení, které pomáhá jeho bohatému majiteli, nevymění ho za život chudého rolníka.

„Otroci patřící do domácností bohatých nebo středně bohatých lidí žili v některých ohledech lépe než svobodná městská chudina,“ napsal historik James S. Jeffers v knize Řecko-římský svět Nového zákona.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: MARK R. FAIRCHILD a JORDAN K. MONSON Zdroj: The Christianity Today Foto: Wikimedia Commons  

3 Komentáře

 1. No článek zajímavý a naskýtá zajímavou otázku. Proč Ježíš nevystupoval proti institutu otroctví v dané době?
  Někdo by mohl namítnout, že v dané době byl jiný pohled na otroctví blablabla …ale co si budeme povídat být otrok znamená být nesvobodný a nezáleží na tom jak se daný otrok má… a ano někteří se mají třeba lépe než člověk co v té době otrokem nebyl.

  No tak i tak Ježíš se otroků nikdy přímo nezastal ALE… je tu velké ALE. Možná to udělal protože věděl, že všichni jsme otroci tohoto světa ikdyž to nevnímáme a cítíme se svobodně.

  Je tu totiž silný argument. Mojžíš proti otroctví bojoval a vlastně vyvedl židy z Egyptu. Proto je zcela nemožné, že by Ježíš s otroctvím v jeho době souhlasil. Nesouhlasil ale věděl více, znal celou pravdu.
  Mojžíš byl předobrazem vyvedl židy z otroctví jiného národu. Ježíš vyvede lidi z (otroctví) tohoto světa.

  Odpověď
 2. V podstatě tu formu otroctví jde vidět i dnes. Máme tu totiž taky otroky, kteří se mají lépe než obyčejní lidé. Bohužel oni ani neví, že otroky jsou anebo to dělají dobrovolně aby se měli dobře a vlastně slouží tomuto světu. Tedy jejich pán neni Ježíš. Ano kdo je chytrý tak vím o kom mluvím. Nedávno se v jejich domě našel kokain :).

  Odpověď
 3. Karel Dvořák

  Když člověk klikne na zdroj, zjistí, proč tenhle český překlad nedává velký smysl. Jde totiž jen o zlomeček, úvodek k mnohem delšímu článku o původu apoštola Pavla…

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář