Křesťan dnes

John Owen (1616 – 24.8.1683)

Patrně největší puritánský teolog a dost možná i nejvýznamnější reformovaný teolog vůbec. Zároveň působil jako pastor – nejprve coby presbyterián, později jako představitel kongregacionalistického křídla puritánského hnutí.

Narodil se ve Stadhamu nedaleko Oxfordu, takže není divu, že v Oxfordu také získal vzdělání. Měl pověst vynikajícího a tvrdě pracujícího studenta, často mu stačily k odpočinku jen čtyři hodiny spánku. V šestnácti byl bakalářem, v devatenácti dosáhl titulu M. A. Pak započal bakalářská studia teologie, ale nemohl dál vystát formalismus a arminianismus oxfordské „high church“, proto se přesunul k Londýnu, kde působil jako osobní učitel a kaplan několika rodin. Když vypukla občanská válka, přišel v roce 1642 přímo do Londýna.

SOUVISEJÍCÍProbuzení v Ochranově (13. 8. 1727)

Zde prožil ve 26 letech své obrácení. Byl přesvědčeným kalvinistou a vzdělaným teologem, ale teprve skrze kázání jednoho venkovského kazatele zakusil vysvobození z hříchu v Kristu a přijetí za Božího syna. O dva roky později se oženil s Mary Rookeovou a prožili spolu jednatřicet let života v Božích službách, v radosti i bolesti. Narodilo se jim jedenáct dětí, ale všechny kromě jedné dcery zemřely v dětském věku, a ani ona nepřežila své rodiče. Owen tak prožil celý svůj život ve stínu smrti svých nejbližších, včetně manželky, již přežil o osm let.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

V Londýně napsal rovněž své první teologické dílo – polemiku s arminianismem. Autorem teologických pojednání pak zůstal, i když se okolnosti jeho života i zaměření služby měnily. Mnohé z jeho knih jsou mistrovské kusy anglosaské reformované teologie (např. Smrt smrti ve smrti Kristově; Umrtvování hříchu ve věřících; Společenství s Bohem).

Velkou změnu přineslo v roce 1646 pozvání, aby kázal v parlamentu. Jeho poselství mu získalo přízeň u Olivera Cromwella, který reorganizoval systém správy církve a potřeboval muže Owenových kvalit. Tak se Owen stal spolutvůrcem a organizátorem reformy anglické církve, která se na svou dobu vyznačovala velkou tolerancí, spoluautorem Savojského vyznání víry, ale také na několik let děkanem Christ Church a vicekancléřem univerzity.

Po restauraci monarchie v roce 1660 pak působil až do své smrti jako pastor v Londýně. Byla to však léta pronásledování nonkonformistů, jež strávil často na útěku, vězení se mu ale na rozdíl od mnoha jiných vyhnulo. Ve všem svém konání usiloval o to, aby vyvýšil a oslavil Pána Ježíše Krista. Kristova sláva mu nejvíce zářila v evangeliu: „Zjevení Krista si zasluhuje naše nejvážnější myšlenky, naše nejlepší rozjímání a naši největší horlivost…“ 

Autor: Robert Hart Datum: 26. srpna 2021 Foto: Wikipedie – John Owen Psáno pro časopis Brána

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version