Křesťan dnes

Kazatel z probuzení na Asbury přichází do Evropy. “Mou touhou je povzbuzovat vedoucí a modlit se s nimi“ 

Jednoho únorového rána, které se nijak nelišilo od jiných, kázal Zachary Meerkreebs na Asbury University ve Wilmore v Kentucky (USA) na setkání studentů.

Po poněkud delším kázání než obvykle – „nebylo to mé nejskvělejší kázání“, jak nyní Zach říká – založeném na 12. kapitole listu Římanům, v němž hovořil o potřebě žít v lásce, vyzval studenty, aby zůstali a modlili se.

Zůstalo jen 19 studentů, ale začali se modlit a zažívat silný pocit Boží přítomnosti.

Co se dělo dál, je již známo. Portál Evangelical Focus informuje, že se Asbury University na více než dva týdny stala místem setkání tisíců a tisíců lidí, kteří se shromáždili k uctívání, modlitbám a sdílení Božího slova.

SOUVISEJÍCÍ Uplynul rok od probuzení v Asbury

Zach Meerkreebs je stále dojatý tím, co se stalo. O rok později mladý kazatel navštíví Španělsko, aby se v Madridu zúčastnil konference Fire in Your Bones, která zve pastory a vedoucí z celé země k účasti na akci, která „slibuje inspiraci, moudrost a obnovu“.

Několik dní před cestou do Španělska hovořil se španělským zpravodajským webem Protestante Digital, aby popsal zážitky z těchto výjimečných dnů, a to, proč věří, že církev stojí před branami nové doby, v níž Bůh může vykonat velké věci.

Jak vzpomínáte na ty dny v Asbury?

Byl jsem hostujícím kazatelem na univerzitě. Měl jsem tu čest kázat na téma Římanům 12, mluvili jsme o autentické lásce. Myslím, že to je to, co chtějí křesťané na celém světě. Potřebujeme pohyb autentické lásky, lásky bez pokrytectví.

Tak jsem o tom kázal a na konci kázání – myslím, že se mi to moc nepovedlo – mi došel čas. Ale modlil jsem se a ptal jsem se studentů, jestli chtějí zůstat a prožívat Boha a jeho lásku, být naplněni Duchem.

Většina studentů odešla, ale asi devatenáct studentů zůstalo a výzvu přijalo. V první hodině jsme zažili jen chvilku uctívání, ale bylo vidět, že opravdu volají k Bohu, a rychle jsme si uvědomili, že Bůh se s námi setkává jedinečným způsobem.

Během několika dalších hodin jsme se z dvaceti lidí dostali na zhruba 1500. Ten večer se sešli rektoři univerzit a cítili, že Bůh možná dělá něco zvláštního, a tak se rozhodli, že to bude pokračovat celou noc.

Tak to pokračovalo, takže šestnáct dní probíhala celodenní bohoslužba a my jsme viděli, že přišlo 60 000 až 70 000 lidí z celého světa a že se to rozšířilo do dalších devíti míst.

Zvláštní je, že jsme nebyli ve velkém městě, ale ve velmi malém venkovském městečku, známém svými koňskými farmami, které se jmenuje Wilmore v Kentucky. Je to místo, které má jen jednu sendvičovou restauraci a jednu kavárnu, takže jim každý den docházelo jídlo… Byl to však jedinečný Boží krok pro generaci, která potřebovala zakusit Boží pokoru a mírnost, jeho velkou laskavost.

Viděli jsme, jak Duch svatý působí mocným způsobem, ale viděli jsme také mnoho lidí, kteří byli při vstupu do místnosti zatvrzelí, a pak byli ohromeni Boží láskou a laskavostí.

Viděli jsme tisíce lidí, kteří přišli ke Kristu, viděli jsme asi 400 studentů, kteří pocítili povolání k misii po celém světě, a bylo to stoprocentně spontánní.

Po 16 dnech jsme se cítili vedeni k tomu, abychom je pověřili misií po celém světě, a tak teď jezdím po světě, vyprávím, co se stalo, a povzbuzuji vedoucí.

Mou touhou je povzbuzovat vedoucí, modlit se s nimi. Naučili jsme se hodně o pokoře a o tom, jak Bůh jedná, když se lid pokoří.

Působivé je, že za tím nestáli žádní velcí kazatelé ani velké církve, ale něco velmi prostého.

Děkuji Bohu, že ve Spojených státech existují velké, krásné a živé sbory, věrní a nadaní kazatelé a pastoři, a jak každý ví, fantastická hudba a skupiny zpívající chvály, ale v tom, co se dělo v Asbury, bylo něco jedinečného.

Jsem docela obyčejný člověk, lidé ve Španělsku brzy zjistí, že nejsem nijak zvlášť bystrý ani působivý, ale myslím, že potřebujeme, aby Bůh jednal mezi námi, mezi obyčejnými lidmi, obyčejnými lidmi, kteří prostě milují Ježíše.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 29. dubna 2024 Foto: Pastor Zach Meerkreebs / Website Zach Meerkreebs.

Exit mobile version