Křesťan dnes

Kurzy Alfa se za působení Nickyho Gumbela staly světovým fenoménem

Nedávno jsme informali, že anglikánský duchovní Nicky Gumbel měl v londýnském sboru Nejsvětější Trojice své poslední kázání. Jeho jméno je kromě jiného spojováno s evangelizačním nástrojem, který se stal světovým fenoménem napříč církvemi. 

Nejjednodušší způsob, jak zhodnotit něco takového, jako je kurz Alfa, který Nicky Gumbel vyvinul v mocný evangelizační nástroj, je podívat se na čísla. V době, kdy kurz Alfa teprve začínal, Christianity Today informovaly, že se ho za rok zúčastnilo 500 000 lidí. Po Gumbelově odchodu do důchodu se počet zvýšil na 30 milionů lidí ve 170 jazycích.

SOUVISEJÍCÍNicky Gumbel se loučil s věřícími v HTB. Propagátor kurzů Alfa prohlásil, že „to nejlepší je stále před námi“ 

Pokora je nedělitelná součást Gumblova životopisu. Rád připomíná, že kurz Alfa, s nímž je nejvíce spojován, nezaložil on. Ještě předtím, než se proměnil v celosvětově nejrozšířenější a nejúčinnější evangelizační nástroj, existoval jako krátký kurz, který měl věřícím pomoci upevnit jejich víru. Gumbel se v rozhovoru pro Christianity Today přiznal, že se během pandemie bránil tomu, aby se Alfa dostala na internet; když však viděl, jak je účinná, byl nadšený a citoval oblíbenou větu G. K. Chestertona: „Abyste zůstali stejní, musíte se změnit.“

Nicky Gumbel je zjevně inovátor, ale v srdci je především nadšený evangelista a služebník. Několik dní před svým posledním kázáním v HTB dokončil vedení svého 96. kurzu Alfa v pořadí. To je jen špička ledovce, pokud jde o jeho zapojení do praktické, osobní služby a ochotu mluvit s druhými a, což je možná ještě důležitější, naslouchat jim. Výsledkem bylo, že jeho poslední kázání obsahovalo příběh za příběhem z právě ukončeného kurzu Alfa.

Gumbelův opravdový zájem o lidi kolem sebe – a jejich začlenění bylo podle Christianity Today vidět při práci s uprchlíky a nově příchozími do Spojeného království. Anglikánský farář byl jedním z prvních církevních představitelů, kteří podpořili iniciativu na přijetí desítek tisíc běženců z Hongkongu během pandemie Covid-19. Když britské ozbrojené síly přemístily tisíce afghánských rodin, Gumbel byl mezi dobrovolníky, kteří trávili čas s evakuovanými a dočasně ubytovanými v hotelech nedaleko anglikánského kostela Nejsvětější Trojice. 

Když se k těmto událostem v rozhovoru pro Christianity Today vracel, vzpomněl si na svou vlastní rodinnou historii – mezi jejíž členy patřili i židovští příbuzní, kteří za druhé světové války uprchli z Německa do Velké Británie.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 3. sprna 2022 Foto: screenshot YouTube – Nicky Gumbel

Exit mobile version