Křesťan dnes

Papež František schvaluje další omezení latinské mše s cílem zajistit dodržování Druhého vatikánského koncilu

ŘÍM – Papež František schválil další upřesnění týkající se omezení tradiční latinské mše ve snaze zajistit, aby liturgická reforma byla „nevratná“ a aby se liturgické obřady držely změn provedených po Druhém vatikánském koncilu.

National Catholic Reporter informuje, že upřesnění zveřejněná 18. prosince zakazují kněžská svěcení a biřmování ve starém obřadu a omezují frekvenci kněžím, kteří obdrží dispens k slavení tradiční latinské mše.

SOUVISEJÍCÍKatolíci podpisují petici za tradiční latinskou mši

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zveřejnila odpovědi na 11 otázek (neboli dubia) vyvolaných Františkovým dekretem z 16. července, který omezoval používání tradiční latinské mše.

Odpovědi, které jsou adresovány předsedům katolických biskupských konferencí po celém světě, schválil 18. listopadu papež při setkání s vedoucím vatikánského liturgického úřadu arcibiskupem Arthurem Rochem.

Roche v úvodu k novému textu řekl, že každá norma má „jediný účel – zachovat dar církevního společenství“ s papežem.

Při vysvětlování svého původního rozhodnutí znovu zavést omezení na tradiční latinskou mši na začátku tohoto roku si František posteskl, že se stala zdrojem rozdělení.

SOUVISEJÍCÍ„Někteří si přáli mou smrt a připravovali konkláve,“ prohlásil papež

Podle NCR se dekret od té doby stal důvodem k vyjadřovaní nespokojenosti pro hlasitou menšinovou skupinu katolíků, kteří stále upřednostňují tradiční latinskou mši, z nichž mnozí také vyjádřili skepsi nebo dokonce přímo odmítají reformy Druhého vatikánského koncilu a legitimitu papeže Františka.

Mezi reformami Druhého vatikánského koncilu bylo schválení překladu liturgie do národních jazyků ve snaze učinit mši přístupnější a zapojit větší část laiků. V roce 2007 papež Benedikt XVI. uvolnil omezení latinské mše ve snaze podpořit větší jednotu s odtrženými katolickými skupinami.

V rozhovoru minulý měsíc Roche řekl, že po letech snahy nabídnout ústupky, jako je například pokračující používání staré mše, tyto snahy „nebyly zcela úspěšné“ a je čas „vrátit se“ k principům Druhého vatikánského koncilu.

Nové směrnice zakotvují úplný zákaz kněžských svěcení a biřmování podle starého obřadu, ačkoli poskytují výjimku pro farnosti, kde se slouží pouze tradiční latinská mše, a umožňují slavení křtu, zpovědi a sňatku podle starého obřadu.

Ve svém červencovém dekretu František také řekl, že schválené skupiny, které používají tradiční latinskou mši, již nemohou pro své mše používat běžné farnosti a že místo toho pro ně musí biskupové najít náhradní místo.

Navíc poznamenává, že mše se nemůže konat současně s jinými „pastoračními aktivitami“, které se konají na faře.

Roche řekl, že kněží „se nesmějí propůjčovat sterilním polemikám schopným pouze vytvářet rozdělení, v nichž je samotný rituál často využíván na ideologické účely“.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 19. prosince 2021. Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

https://www.ncronline.org/news/vatican/pope-francis-approves-further-clarifications-latin-mass-restrictions-ensure-adherence?utm_source=NCR+List&utm_campaign=499182aace-EMAIL_CAMPAIGN_2021_12_18_12_54&utm_medium=email&utm_term=0_6981ecb02e-499182aace-230581218
Exit mobile version