Křesťan dnes

Podivné teplo v srdci během bohoslužby v Asbury 

Ve středu 8. února 2023 se někteří studenti Asburyho univerzity zdrželi po obvyklé ranní bohoslužbě v kapli, aby se ještě chvíli modlili, společně uctívali a vychutnávali si přítomnost Božího pokoje a lásky. Přidali se i další studenti. O stovky hodin později stále uctívali a tisíce věřících byly na cestě do Wilmoru v Kentucky, aby prožili pozoruhodné, stále trvající období duchovní obnovy. Univerzita to nazvala „vylitím“, seminář naproti univerzitě „duchovním obnovením“, internet to převzal a nazval „probuzením“.

Historické souvislosti

Asburyho univerzita vzešla z tradice wesleyánské církve, která začala jako obroda duchovního života uvnitř zavedené církve. Hnutí z 18. století, které Američané nazývají Prvním velkým probuzením, je ve Velké Británii známé jako evangelikální obrození. Začalo to jako duchovní obnova v anglikánské církvi, k níž přispěla především kázání Johna a Charlese Wesleyových. Proměňující kázání bratří Wesleyů a jejich kolegů začalo, když chodili na zdánlivě obyčejné bohoslužby do kaple a zjistili, že jejich srdce jsou „podivně teplá“, jak se vyjádřil John. „Dostalo se mi ujištění, že Bůh sejmul mé hříchy, dokonce i moje, a zachránil mě od zákona hříchu a smrti.“

SOUVISEJÍCÍ Profesor z Asbury: Jsme svědky „překvapivého Božího jednání“

John Wesley měl zkušenost s Boží láskou, která ho nastartovala k mocné službě a hlásání evangelia. Studenti ve Wilmoru o téměř tři století později svědčí o podobném přelomovém zážitku Boží lásky. Jak se metodistické hnutí šířilo, pověřil John Wesley Francise Asburyho, aby se s tímto dílem vydal do amerických kolonií, což se mu podařilo. Když přijíždíte do Wilmoru, míjíte sochu Francise Asburyho na koni: mezikontinentální spojení zpět k velkému probuzení 18. století je viditelné.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Rozmanitost wesleyánské spirituality, která je pro Asburyho univerzitu typická, je dále podbarvena hnutím svatosti zde v Americe. Heslem tohoto hnutí je „zasvěcení“. Církve ovlivněné touto tradicí mají obvykle v přední části svatyně oltářní zábradlí. Vyzváni kázáním a povzbuzeni chvalozpěvem přicházejí lidé k tomuto oltáři a obětují se Bohu. Phoebe Palmerová popsala tento teologický důraz v 19. století. Jakmile si jí všimnete, zjistíte, že je v americkém evangelikalismu široce rozšířená. 

SOUVISEJÍCÍ – Oheň probuzení se z Asburyho univerzity šíří do dalších míst 

Kromě toho, že je Asburyho univerzita ovlivněna Wesleyho proudem a hnutím svatosti, má výraznou místní historii probuzení, jejímž středobodem je stejná kaple, o které se těchto dnech píše. Duchovná obrození se zde odehrála v letech 1950, 1958 a 1970 – dost velká na to, aby zůstala v komunitě dodnes jako živá vzpomínka, a dost významná na to, aby o nich byly napsány knihy (viz Halls Aflame: James a Paul Rader a One Divine Moment: Colemana a Davida J. Gyertsona).

Název Colemanovy a Gyertsonovy knihy je převzat z výroku Dennise F. Kinlawa, prezidenta Asbury během probuzení v roce 1970: „Dejte mi jeden božský okamžik, kdy Bůh jedná, a já řeknu, že tento okamžik daleko předčí veškeré lidské úsilí člověka v průběhu staletí.“ Kinlaw mluví za tradici, která s očekáváním vyhlíží na iniciativu živého Boha, aby se projevil v moci a svatosti podle svého vlastního plánu.

SOUVISEJÍCÍŽádné církevní celebrity jen Ježíš. Lidé v pozadí probuzení v Asbury 

Od 8. února do současnosti

Na základním kameni univerzitní kaple Hughes Memorial Auditorium jsou vytesána dvě hesla: „Svobodné spasení pro všechny lidi a úplné vysvobození ze všech hříchů“ a „Následujte pokoj se všemi lidmi a svatost, bez níž nikdo nespatří Pána“ (Žd 12,14). Kázání v kapli má být charakterizováno svobodným darem spásy a výzvou k proměněnému životu.

Při běžné bohoslužbě v kapli 8. února, která byla příležitostí k současnému probuzení, kazatel Zach Meerkreebs vybízel studenty Asbury z listu Římanům 12, aby žili životem poznamenaným normami tam uvedenými: Vyzval posluchače, aby milovali dokonalou láskou, nikoli láskou znečištěnou, pokryteckou nebo zvrácenou. Závěrem Meerkreebs zdůraznil, že láska, kterou tyto verše požadují, není v našich silách: „Nemůžete milovat tak, jak o tom mluví tento verš. . . . Nemůžete milovat, dokud nejste milováni Ježíšem“. Milujeme, protože Bůh nás miloval jako prvý (1 Jan 4,19), a „pokud se chcete stát láskou v akci, pak musíte zakusit Boží lásku“.

Kázání nebylo nijak zvlášť působivé (Meerkreebs se později svěřil, že měl pocit, že mu to jde dost špatně), ale mělo za sebou váhu listu Římanům a bylo zjevně formováno wesleyovskými důrazy svatosti na milost a plné spasení. Studenti pozvání vyslyšeli a odpověděli. Výsledná bohoslužba nebyla ani senzační, ani dramatická. Sledovat přerušovaný živý přenos bylo chvílemi téměř nudné. Nebylo vidět nic jiného než lidi, kteří se společně modlili, poměrně tiše zpívali nebo četli z Bible. Všichni stáli čelem k přední části místnosti, ale na pódiu se žádná podívaná nekonala. Později začali přicházet věřící ze všech koutů Ameriky a vytvořili skutečně velké shromáždění. Lidé na místě svědčili o silném pocitu úcty a blaženosti, která osvěžila jejich duši a umožnila jim uvědomit si Boží přítomnost. Drama však bylo nadále neviditelné.

Zaměření na studenty

Současná generace vysokoškolských studentů je jedinečně poznamenána pandemickým rozvratem. Nejenže pandemie přerušila jejich plány a donutila je čelit nemoci a smrtelnosti, ale uvrhla je do izolace a rozvratu v citlivém vývojovém období. Jejich sociální svět se zmenšil právě v době, kdy očekávali, že se jejich obzory rozšíří. Jsou neúměrně poznamenáni úzkostmi a depresemi.

Jsou to mladí lidé, kteří se zapsali na křesťanskou univerzitu v Kentucky a věnovali se svým vysokoškolským studiím, když byli náhle a přesvědčivě pozváni, aby zakusili Boží lásku v Kristu. Jsou to studenti, kteří se pustili do spolupráce s vedením univerzity, aby se celé hodiny modlili a uctívali Boha. 

Duchovní obrození se soustřeďuje na studenty, ale je také požehnáno velkým počtem sympatizujících teologických vykladačů, kteří jsou po ruce, většinou v semináři naproti. Tom McCall, Craig Keener, Lawson Stone, Steve Seamands a mnozí další jsou blízko, nemluvě o veteránech předchozích probuzení, včetně Roberta E. Colemana. Jsou to moudří a kriticky uvažující lidé, duchovně otevření svědectví o Božím díle v současné generaci.

Timothy Tennant, prezident Asburyho teologického semináře, ve svém blogu zveřejněném 4. ledna prozíravě popsal leden 2023 jako „období před probuzením, kdy musíme šířeji rozsévat dobrou zprávu, pevněji věřit evangeliu Ježíše Krista a rozhodněji důvěřovat Božímu slovu“. Zodpovědné, vícegenerační vedení je na místě a je připraveno prozíravě reagovat na toto zvláštní období požehnání.

Význam toho, co se ve Wilmoru děje – probuzení, vylití nebo obrození – se časem vyjasní. Společenství Asbury ví, že vlna probuzení se zvedá a ustupuje, jak Bůh chce. Mezitím se zpráva, že se ve Wilmoru stalo něco mimořádného, rychle šíří: další vysoké školy a semináře prožívají své vlastní okamžiky probuzení. 

Ať už věřící přicházejí do města nebo sledují probuzení z dálky, jsou to lidé z mnoha církví a denominací. Přestože toto probuzení vypuklo mezi určitým druhem evangelikálních vysokoškoláků ovlivněných Wesleyem, jehož duchovní dědictví je k němu připravilo, Asbury není vlastníkem tohoto hnutí a neoznačuje ho jako patřící pouze jejich kmeni. Kapacita Hughesovy posluchárny je uváděna na 1485 míst, ale miliony lidí zde upřely svou pozornost na neokázalou podívanou. Všude kolem se šíří zvěst, že i v dnešní době je možné poznat Boží lásku a moc.

Ať už se z nedávného vylití v Asbury dozvíme cokoli dalšího, je jasné, že existuje široce rozšířený duchovní hlad po Boží přítomnosti. Je to hlad pociťovaný v našem století stejně silně jako v 18. století a stejně vroucně u generace Z jako u jejich rodičů, prarodičů a praprarodičů. Kéž jejich hlad inspiruje i nás a připraví naše srdce – ať už jsme kdekoli – na to, aby nás „podivně zahřálo“ a přivedlo k obnovenému uctívání, oživené svatosti a hlubší důvěrnosti s Tím, který nás miloval dříve, než jsme my mohli milovat Jeho.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Fred Sanders a Joe Henderson Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 2. března 2023 Foto: Baptist Press – Asbury University

Exit mobile version