Křesťan dnes

Průzkum ukázal, že politické názory hrají stále důležitější roli při výběru sboru 

V době, kdy se američtí občané připravují na volby do senátu a kongresu, většina protestantů podle nedávné studie raději navštěvuje sbory a modlitebny, jejíž členové mají stejné politické názory jako oni. 

Podle zveřejněné studie společnosti Lifeway Research, která zkoumá aktuální trendy v církvi, 50 % dotázaných nekatolíků dává přednost návštěvě politicky homogenního sboru, zatímco 41 % s tím nesouhlasí a 10 % si není jisto. 

SOUVISEJÍCÍJsou evangelikálové připraveni na opětovnou kandidaturu Donalda Trumpa?

Nejméně 55 % respondentů se domnívá, že navštěvují shromáždění, které sdílí jejich politické názory. Necelá čtvrtina s tím nesouhlasila (23 %) nebo si není jistá (22 %).

Organizace Lifeway Research provedla online průzkum ve dnech 19.-29. září na vzorci sestaveném z více než tisíce občanů Spojených států. 

„Studie ukázaly, že volební zvyklosti a politická příslušnost korelují s typem sboru a s mírou církevní angažovanosti,“ uvedl podle Christian Post ve své zprávě Scott McConnell, výkonný ředitel společnostiLifeway Research. „Ale z odpovědí na otázku, zda by si věřící přáli, aby lidé v jejich církvi měli podobné politické názory, vyplynulo, že je to žádoucí pouze pro polovinu návštěvníků církevních shromáždění.“

Ve studii společnosti Lifeway Research z roku 2017 uvedlo 46 % účastníků, že by raději navštěvovali církev s lidmi, kteří sdílejí jejich politické preference. Nedávná studie zjistila, že 19 % protestantů rozhodně souhlasí s tím, že je lepší navštěvovat sbor, kam chodí lidé se stejnými politickými názory – oproti dvanácti procentům v roce 2017.

Nedávný průzkum také ukázal, že mladší návštěvníci církve častěji než starší dávají přednost tomu, aby církev, kterou navštěvují, sdílela jejich názory. Padesát sedm procent osob mladších padesáti let uvedlo, že chtějí, aby jejich spoluvěřící volili stejně jako oni. Pro srovnání, 47 % návštěvníků církve ve věku 50-65 let a 41 % těch, kterým je 65 let a více, uvedlo totéž. 

Věřící bez vysokoškolského vzdělání nebo s nižším než středoškolským vzděláním (44 %) patřili k těm, kterým nejméně záleželo na tom, zda chodí do kostela s lidmi, kteří mají stejné politické názory.

„Pokud se podíváme na dnešní kulturu, mohli bychom předpokládat, že se také většina církví hádá kvůli politice,“ řekl McConnell. „Ačkoli se zdá, že si stále více věřících všímá názorů ostatních spoluvěřících na politiku, pouze 28 % pastorů souhlasí (14 % rozhodně) s tím, že jejich kongregace zažila v posledním roce významný konflikt kvůli politice,“ dodal s odkazem na studii společnosti Lifeway Research z roku 2021, které se zúčastnilo více než 1 500 evangelikálních pastorů. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 9. listopadu 2022 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version