Křesťan dnes

Starší z Mars Hill: Mark Driscoll není schopen vést sbor

Více než 40 starších bývalého amerického megasboru Mars Hill, který založil populární evangelikální pastor Mark Driscoll, ho veřejně vyzvalo, aby odstoupil ze své současné pastorační pozice a raději hledal usmíření s těmi, kterým ublížil.

„Jsme znepokojeni tím, že i nadále nečiní pokání, a to navzdory skutečnosti, že jeho hříchy byly dříve prozkoumány, potvrzeny a starší sboru na ně před jeho náhlou rezignací upozornili,“ cituje z prohlášení portál Christianity Today.   „V důsledku toho se domníváme, že Mark v současné době není způsobilý pro službu církvi v úřadu pastora.“

Driscoll v roce 2016 založil sbor The Trinity Church ve městě Scottsdale, dva roky poté, co se rozhodl skončit v pozici pastora ve sboru Mars Hill za manipulativní chování a zneužívání svého postavení.

SOUVISEJÍCÍHouston z Hillsongu mluvil o vážných morálních selháních Lentze, mělo se to týkat narcismu a manipulace

V posledních měsících se k několika bývalým starším z Mars Hill dostala negativní svědectví o Marku Driscollovi od členů, kteří odešli ze sboru The Trinity Church.

Představitelé církve, kteří se k prohlášení připojili, tvrdí, že cítí odpovědnost a touto cestou jen chtějí varovat současné členy sboru The Trinity a volat známého kazatele k pokání a procesu obnovy, který nebyl nikdy schopen úspěšně absolvovat.  

K 41 signatářům patří většina pastorů, kteří sloužili v Mars Hill v letech 2011 až 2014, kdy bylo vzneseno obvinění proti Driscollovi.

Jejich prohlášení také obsahuje dosud nezveřejněný dokument z října 2014, který podrobně popisuje celé šetření a upozorňuje, že Driscoll je vznětlivý, arogantní a panovačný. Vedení sboru ho požádalo, aby činil pokání a usiloval o usmíření s členy církve, kterým svým jednáním ublížil.

Některá zjištění byla po rezignaci Driscolla tehdy sdílena se členy sboru Mars Hill, ale celé prohlášení se na veřejnost nikdy nedostalo. Poté, co zakládající pastor Mark Driscoll ve sboru skončil, Mars Hill přestal fungovat, i když z některých skupin vzešlo několik menších sborů.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Když Driscoll odcházel, zmínil se o minulém hříchu, ze kterého již „činil pokání“, a řekl, že „se sám diskvalifikoval ze služby pastora“. Později popsal, jak on a jeho manželka vnímali, že je Bůh volá k tomu, aby opustili Mars Hill, a poukazovali na opozici, která žádala odchod.  

Doporučený plán obnovy však zahrnoval jeho návrat do služby a do vedení sboru Mars Hill. „Doufali jsme, že ho uvidíme uzdraveného, ​​a jsme zarmouceni, že se Mark rozhodl odejít dříve, než jsme mohli projít tímto procesem po jeho boku,“ napsali tehdy starší sboru.

O sedm let později, poté, co s ním jeho bývalí starší měli několik soukromých i společných setkání, znovu prosí padesátiletého Driscolla, aby v jeho životě došlo k usmíření a aby v dohledné době rezignoval na jakoukoli pozici duchovní autority.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 4. srpna 2021 Foto: Wikipedie – Mark Driscoll

Exit mobile version