Křesťan dnes

Studie: Evangelizace bude v post-pandemické době hrát klíčovou roli

Po skončení pandemie bude evangelizace hrát v Evropě klíčovou roli. Nová studie poukázala, že Covid-19 zrychlil trend přesunu těžiště z globální misie na lokální.

Portálu Premier informuje, že četné misijní cesty byly ovlivněny uzavíráním hranic a mnozí misionáři se proto více zaměřili na evangelizační aktivity na lokální úrovni.  Autor studie Jim Memory řekl v rozhovoru pro Premier: „Bůh se více zaměřil na místní evangelizaci, než kdy jindy.“

SOUVISEJÍCÍÚpadek křesťanství v Evropě. Zachrání tento trend věřící z Latinské Ameriky nebo z Afriky?

„Bůh spíše dělá svou misijní práci přes běžný každodenní život věřících, než přes velké evangelisty nebo misionáře. To je samozřejmě stále součástí misie. Ale nejde jen o světovou misii se specializovanými misionáři, ale jde  o každého jednoho křesťana, kteří jsou všude.“

Pro Memoryho je pandemie „příležitostí pro evropské církve a misijní organizace, aby se znovu zamysleli nad významem misie v dnešním světě“.

Studie uvádí, že zakládání sborů bude hrát post-pandemické Evropě zásadní roli, protože mnozí lidé „mohou hledat bezpečí v „známých“, církevních budovách, které zůstávají důležitým symbolem křesťanské kontinuity.“

Misijní organizace tvrdí, že i v těchto těžkých časech již existují důkazy nárůstu nově založených sborů po celé Evropě. „Rozhovory o Bohu jsou často velmi obtížné. A přesto jsme svědky je neuvěřitelného impulsu v zakládání nových sborů a evangelizačního zápalu v celé Evropě.“  

Studie na závěr vyzývá církve, aby přemýšlely o svém individuálním kontextu, a povzbuzuje je k modlitbám, aby „Bůh využil tento čas k naplnění svých záměrů v celé Evropě. Bůh pracuje a my musíme této výzvy chopit a využit příležitost, kterou nám tato doba dává.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 14. srpna 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Exit mobile version