Křesťan dnes

Těžiště globální církve se mění. Budoucnost třetí největší denominace je už napsaná

Průměrná anglikánská křesťanka je třicetiletá žena žijící v subsaharské Africe s méně než čtyřmi dolary na den, říká arcibiskup z Canterbury Justin Welby.

Diecézní biskup této africké ženy pravděpodobně nebyl přítomen na Lambethské biskupské konferenci, která probíhala v anglickém Kentu. Je to něco, co stojí za to mít na paměti, když stovky anglikánských biskupů, z nichž více než 130 pocházelo ze zmenšujících se diecézí episkopální církve se sídlem v USA a Anglikánské církve Kanady, pózovaly při fotografování, které kvůli aranžování zabralo téměř 90 minut.

Tito anglikánští představitelé by mohli nabídnout povzbuzení při důrazném potvrzování autority Písma, nebo mohou být nabádáni, aby se místo toho věnovali otázkám, které trápí sekulární lidi na Západě.

Pozoruhodná nepřítomnost

V rámci zemí globálního Jihu došlo k neshodám ohledně účasti na Lambethu. Někteří tradicionalisté toto shromáždění označili za „částečné Lambethské shromáždění“ a poukazují na velký počet biskupů z Afriky, kteří se v roce 2008 tohoto setkání nezúčastnili a v roce 2022 tak učinili opět.

SOUVISEJÍCÍJak se Křesťanská reformovaná církev vrátila zpátky ke svým biblickým kořenům 

Letos chyběli biskupové z některých největších a nejrychleji rostoucích provincií 85milionové globální rodiny církví vzešlých z anglikánské církve, která je třetí největší denominaci po římských katolících a pravoslavných křesťanech. Je obtížné zjistit, jaké procento společenství bylo v Lambethu zastoupeno, ačkoli se zdá, že z celkového počtu 883 diecézních biskupů jich chybělo nejméně 200.

Biskupové z několika afrických diecézí odmítli pozvání k účasti na letošním Lambethu s tím, že sdílení společenství se šesti pozvanými biskupy žijícími ve vztahu s osobou stejného pohlaví nebo s těmi, kteří je ordinovali na biskupy, by omlouvalo nebiblické chování. Afričtí biskupové uvádějí, že pozvání biskupů žijících ve stejnopohlavních manželstvích je v rozporu jak s historickým učením církví, tak s prohlášením Lambethské konference o lidské sexualitě z roku 1998, kde se biskupové usnesli, že konference „nemůže doporučovat legitimizaci nebo požehnání svazků osob stejného pohlaví ani svěcení osob zapojených do svazků osob stejného pohlaví“ a odmítla homosexuální praxi jako „neslučitelnou s Písmem“.

Jiní z tradicionalistických provincií, včetně Jižního Súdánu a provincie Indického oceánu, byli přítomni, ale odmítli účast na Večeři Páně vedle revizionistických biskupů při konferenčních bohoslužbách s tím, že by to znamenalo jednotu, která byla ve skutečnosti narušena.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Posuny vlivu

Skutečnou novinkou není to, co se děje v Lambethu. Přesunulo se však těžiště globálního anglikanismu. Rostoucí a teologicky konzervativní globální jih se snaží zaplnit vakuum, které po sobě zanechal upadající a revizionistický globální sever.

V jižních regionech se nacházejí živé církve, které slouží jako misijní základně pro nezasažené skupiny lidí, které ještě neslyšely evangelium, ale mohou tvořit budoucnost Anglikánského společenství. Nepál před 30 lety neměl žádné anglikány, ale nyní jich má mnoho tisíc. Ve Středním pásu Nigérie žilo v době její nezávislosti relativně málo anglikánských křesťanů, ale nyní jich tam žijí miliony.

SOUVISEJÍCÍ – Welby přednesl kázání rozdělenému anglikánskému společenství. Vyzdvihl pokojnou a konstruktivní atmosféru 

Anglikánská populace v místech, jako je Rwanda, Uganda a Nigérie (poslední jmenovaná země tvoří téměř 42 % všech anglikánů v subsaharské Africe), je na hony vzdálená stereotypům o bohatých a kulturně liberálních episkopálech. Rostoucí církve na globálním jihu, které se většinou hlásí ke konzervativnímu učení o autoritě Písma a identitě Ježíše Krista jako jedinečného Božího Syna, jsou v ostrém kontrastu s klesajícím počtem anglikánů na globálním severu. Těchto 130 diecézí v USA a Kanadě nyní tvoří jen asi 2 % světových anglikánů, ale disponují nepoměrně velkými finančními prostředky a s nimi spojeným vlivem.

Co se dá dělat?

Jak řešit toto rozdělení? Vedení anglikánského společenství může vydat rozhodné prohlášení potvrzující autoritu Písma a biblický pohled na sexualitu, ale Lambeth má jen malé možnosti, jak omezit praxi většinově revizionistických provincií, jako je episkopální církev. Nejsilnějším opatřením, které by mohlo být přijato, je pravděpodobně odsouzení nebo přerušení vztahů, které již několik provincií globálního Jihu provedlo, když v roce 2003 vyhlásily přerušené nebo „narušené“ společenství s episkopální církví po vysvěcení homosexuálního biskupa žijícího v otevřeném partnerském vztahu.

To, co může konference udělat, je uznat dvě skutečnosti, které již existují.

Zaprvé, nejde především o spor o sexualitu, která je pouze prezentačním tématem, jež je v současnosti zpochybňováno revizionisty na globálním severu. Arcibiskup Welby chce, aby se konference zabývala globální chudobou a změnou klimatu, ale ti, kdo slouží na globálním jihu (který je těmito výzvami pravděpodobně nejvíce postižen), trvají na tom, že biskupové Anglikánského společenství musí potvrdit autoritu Božího slova tváří v tvář militantnímu sekularismu na severu a bludným naukám, jako je evangelium prosperity na jihu.

Za druhé, těžiště Anglikánského společenství se stále více přesouvá směrem ke globálnímu jihu, ačkoli oficiální instituce Anglikánského společenství zůstávají archaické a pevně usazené na severu. Biskupové mohou prohlašovat, že anglikánská identita se nenachází ve spojení s arcibiskupem z Canterbury, ale v systému víry: učení, které se nachází v dokumentech a v prohlášeních víry přijatých anglikánskou církví.  

Nemůžeme s jistotou vědět, jak bude vypadat demografický profil průměrného anglikána v příští generaci, ale vše nasvědčuje tomu, že bude patřit mezi občany hlásící se ke konzervativní křesťanské víře díky misijní činnosti prováděné v naší době. Bez ohledu na to, jaké povzbuzení mohou biskupové, kteří se sejdou na Lambethu, přinést v důrazném prohlášení, je uklidňující vědět, že evangelium se šíří prostřednictvím věrných místních církví a že anglikánští věřící budou součástí této budoucnosti.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Jeff Walton, je programovým ředitelem Institutu pro náboženství a demokracii ve Washingtonu. Je členem anglikánské církve ve Falls Church ve Virgínii. 

Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 20. srpna 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Exit mobile version