Křesťan dnes

Zemřel Jürgen Moltmann (8. 4. 1926 – 3. 6. 2024)

Ve svých 98 letech byl Pánem Bohem povolán do nebeského domova významný německý evangelický reformovaný teolog prof. Jürgen Moltmann. Jeho dílo ovlivnilo mnoho lidí po celém světě. Moltmann patřil k teologům, kteří se celý život vyrovnávali s otázkou lidského utrpení ve světle Kristova kříže.  Je možné povědět, že se vyrovnával s extrémy v křesťanském učení na jedné straně nekritického pojetí teologie slávy (známé i jako teologie prosperity), která zapomíná na kříž a na druhé straně teologií, která se zabývá nesením kříže a utrpením bez výhledu na Kristovo vítězství na kříži.  

Moltmann ve svém mladí zažil porážku Německa a viděl zblízka utrpení způsobené dlouholetou válkou. Proto ho problematika utrpení provázela celý život. Významným způsobem propojil Kristovo utrpení s utrpením Boha Otce. O tom je možné číst úžasné pasáže v nedávno přeložené knize „Ukřižovaný Bůh: Kristův kříž jako základ a kritika křesťanské teologie“, Biblion, Praha 2023. Moltmann rozvinul myšlenky o Bohu, který trpí s lidmi a zároveň jim zaslibuje lepší budoucnost skrze naději vzkříšení. O teologii naděje významně pojednává jeho kniha (Theologie der Hoffnung) plná hlubokých myšlenek s eschatologickými důrazy. Své teze se snažil rozvést do života křesťanské církve. Pro svůj důraz na vztahy a spolupráci uvnitř Trojice, je jeho dílo označováno jako sociální trinitarianismus. 

SOUVISEJÍCÍZemřel mennonita Nguyen Quang Trung, který vedl církev v temných dnech Vietnamu

Jako akademický teolog byl jednou vyslán komisí Světové rady církví k návštěvě církví tzv. Třetího světa. Zde viděl dynamické, rostoucí a mocí Ducha svatého vedené církve. To Moltmanna silně ovlivnilo. Napsal potom pozoruhodnou knihu „Církev v moci Ducha svatého“. Království Boží bylo pro Moltmanna očekávanou budoucností, avšak nikdy neopomněl důraz na Boží království, které již v Kristu přišlo na svět a působí zde dál mocí Ducha svatého.  Tento důraz vystihují jeho slova: „Pravda lidské svobody spočívá v lásce, která boří hradby.“

Moltmann navštívil Českou republiku naposledy v roce 2008, kde přednesl strhující přednášku na 10. mezinárodním kongresu o Dietrichu Bonhoefferovi. Osobní setkání s tímto teologem pro mě bylo novým povzbuzením ke studiu Bible a teologie kříže. V letech 1967-1994 působil Jürgen Moltmann jako profesor teologie na univerzitě v Tübingen a v tomto městě také 3. 6. 2024 zemřel. Díky Pánu Bohu za obdarovaného a církvi sloužícího „teologa naděje“ teologa „ukřižovaného Boha“ a „církve v moci Ducha svatého“.  

Autor: Pavel Černý Datum: 5. června 2024 Foto: Wikimedia Commons

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 


Exit mobile version