Sekce:Komentáře

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme…

Když Ježíš uviděl, že je náhle populární a hlásí se k němu spousty lidí, kteří ho ani neznají, stáhl se do ústraní.…