Procházej: Benčík

Pokiaľ budeme rešpektovať morálny, ľudský a kresťanský hodnotový systém, nepodarí sa nám rozvrátiť Slovensko Ján Benček sa narodil 20. novembra 1921 v Horných…