Procházej: Biblia

Ocitli sme sa na prahu novej éry, v ktorej byť kresťanom neprináša žiadne spoločenské výhody, ale naopak, reálnu spoločenskú daň. Vzťah kultúry ku…

Predstav si, že stojíš na kraji hustého lesa. Chceš sa dostať do cieľa na opačnom konci. Lenže je v tom háčik: nemáš mapu.…

„Povzbudzujte sa navzájom.“ (1. Tes 5:11) Pripadá vám povzbudenie ako dobrá, ale malá vec? Mne pripadá ako obrovská. Chcem vysvetliť, prečo si to myslím,…

V tomto padnutom svete všetci kráčame ulicami nesplnených sľubov. Veriaci či neveriaci, bohatý či chudobný, mladý či starý, len málokto, ak vôbec…

Otcovia, nevzdávajte sa vedenia svojej rodiny pri uctievaní Ježiša. Aj keď bolo ťažké, že sme museli na niekoľko mesiacov zavrieť naše kostoly,…

Keďže v odborných kruhoch prevládajú stále veľmi rozdielne názory o zámere tohto Listu Rimanom, bude iste správne vrátiť sa ku klasickému a osvedčenému spôsobu, ktorý…

Intenzívne, neustále zakladanie nových spoločenstiev je tou najkľúčovejšou stratégiou k dosiahnutiu toho, 1) aby Kristovo telo v akomkoľvek meste rástlo a 2) aby existujúce zbory…

Pred nejakým časom dostala jedna skupina študentov seminára úlohu, aby zoradili Desať Božích prikázaní podľa toho, ako vnímajú ich dôležitosť. Prekvapivo mali…