Procházej: Boží soud

Matouš 13:47-50 ... „Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh,…

Aféra kolem Raviho Zachariase zasáhla evangelikální křesťany po celém světě. Velké množství lidí poslouchalo jeho podcasty na RZIM, četlo jeho knihy nebo…