Procházej: čas

1. Korintským 11:23-25 ... Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen,…

„Dnešek je jistě nesmírný zázrak...“ – napsal před sto lety Jiří Wolker, můj oblíbený básník. A měl pravdu. Proč? Někdo může namítnout,…