Procházej: cieľ

„Dobre ste bežali! Kto vám zabránil naďalej poslúchať pravdu?“ (G 5:7) Biblia je plná príbehov mnohých ľudí, ktorí mali nesmierny potenciál, avšak v duchovných…