Procházej: Daniel

Daniel 2:31-35 ... Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a…

1. část: Nezbytnost modlitby Nezbytnost modlitby Protože jsem to řekl! Ano, výjimečně po nás Bůh požaduje věci, u nichž vůbec nevíme proč,…