Procházej: důvěra

Žalm 27:1 ... „Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita/síla mého života, z koho bych měl strach?“…

Dnešní neděli pokračujeme v letní sérii kázání na téma „Immanuel: Bůh, který je s námi“. Zopakuji nejprve, že Immanuel je jedním z titulů či pojmenování Mesiáše,…