Procházej: evangelium

Karáčí - Umění, a to především kaligrafické, se může stát nástrojem k hlásání evangelia, je přesvědčen pákistánský kněz Arthur Charles. Na zdi…

Otázky po tom, zakládá-li se lidská spása na víře nebo na (dobrých) skutcích, vyvolávají už novozákonní texty. Výpovědi v nich obsažené totiž ukazují…

V první části tohoto blogu jsem ukázal na některé problémy související s takovým postojem k evangelizaci, kdy se soustředíme na tzv. „pociťované potřeby“ nevěřícího…