Procházej: evanjelizácia

V súvislosti s celoplošným testovaním na Slovensku kvôli Covid 19 vznikli v kresťansko-evanjelikálnom svete rôzne eschatologické úvahy (tzn. o posledných veciach) reagujúce…

Cirkev prvého storočia nenechala svoj svet v rovnakom stave, v akom ho našla. Táto skupina oddaných, Duchom zmocnených nasledovníkov Ježiša vplývala na svoje okolie.…