Procházej: filosof

V sedmnáctém století se setkáváme s něčím, co by se dalo nazvat rozhraním dvou epoch. S paradigmatickým zlomem, jenž měl za následek…

Dne 12. ledna zemřel ve věku 75 let britský spisovatel, filozof a politolog sir Roger Scruton. V 70. a 80. letech minulého století podporoval…