Procházej: Jonáš

Jonáš 4:6-11 ... Hospodin Bůh nastrojil skočec (břečťan), který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl…

Jonáš 4:6-11 ... Hospodin Bůh nastrojil skočec (břečťan), který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl…

Ľudia niekedy hovoria, že veria v Boha Novej zmluvy, ale neveria v Boha Starej zmluvy. Boha Novej zmluvy vnímajú ako láskavého, milujúceho a milosrdného, ale…