Procházej: liberaôizmis

Slovensko má aj po tridsiatich rokoch od spoločenskej zmeny dve tváre. Jedna je postkomunistická, so sklonom k autoritárstvu, previazaná s oligarchami, hoci formálne zachovávajúc…