Procházej: modlitba

Matouš 12:9-13 ... Odtud šel (Ježíš) dál a přišel do jejich synagógy. A byl tam člověk s odumřelou rukou. Otázali se Ježíše:…