Procházej: Paměť národa

Odděláme vás v rukavičkách, pane faráři Na vojně se rozhodl, že vystuduje teologii a stane se farářem evangelické církve. Znamenalo to pro…

Odvolal, že nezabije. Připadal si jak Petr po zapření Krista Jako dvanáctiletý slavil Ondřej Halama v březnu 1969 s tatínkem výhru Československa nad ‚ruskými‘…