Procházej: poklad

Matouš 13:44-46 ... „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co…