Procházej: problémy

Život viery je pre nasledovníka Ježiša Krista zložitý. Všimli ste si to? Žijeme v padlom svete. Hriech otrávil vesmír a stvorenie je podrobené márnosti a je…