Procházej: prorok

Abdijáš 1:1a,3b-4,10 ... Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník Hospodin o Edómu. … Bydlíš v skalních rozsedlinách, sídlíš vysoko, v srdci si říkáš: „Kdo…

„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi…

Daniel 2:31-35 ... Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a…