Procházej: spoločenstvo

„Povzbudzujte sa navzájom.“ (1. Tes 5:11) Pripadá vám povzbudenie ako dobrá, ale malá vec? Mne pripadá ako obrovská. Chcem vysvetliť, prečo si to myslím,…

Čo robiť, keď chýbajú vodcovia, a keď spoločenstvo stráda. Ako študentka som vždy porovnávala moje malé spoločenstvo InterVarsity s tými veľkými a silnými na neďalekých…