Procházej: Swamy

Otec Swamy byl zpopelněn, popel převezen do Ranchi a Jamshedpuru. Otec Stan Swamy, indický jezuita, který zemřel v pondělí 5. července ve…

Nejvyšší soud státu Maháráštra prodloužil svolení k pobytu v nemocnici do 5. července. Otec Stan Swamy, stařičký indický jezuita a aktivista za…

Osmdesáti čtyř let se dnes dožívá v Indii vězněný jezuita otec Stan Swamy, který dlouhá léta pracoval mezi nejubožejšími lidmi. Jeho poslední…