Procházej: symboly

Jan 3:16 ... „Neboť Bůh tak ♥ svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Vítejte…