Nakladatelství a knihkupectví Kalich po letech mění majitele

Více než sto let staré nakladatelství a s ním spojené jedno z nejstarších fungujících pražských kamenných knihkupectví mění svého majitele. Přestává jím být Evangelická církev a značka se zařadí po bok nakladatelství Argo, do portfolia nakladatelského domu Kosmas.

Po více než stoleté historii se Českobratrská církev evangelická rozhodla dát značce KALICH nový impuls k rozvoji. Vedení církve se dohodlo s majitelem nakladatelství Argo a spolumajitelem sítě knihkupectví Kosmas Jiřím Michkem, že se od 7. září 2022 stane majitelem obchodního podílu ve společnosti KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s. r. o., (dále jen Kalich). 

Kalich se v posledních desetiletích potýkal s konkurenčním prostředím, jemuž – jako církví provozovaná společnost – nebyl schopen efektivně čelit. Firma od roku 2017 prošla několika pokusy o restrukturalizaci a ve vedení se vystřídali čtyři ředitelé. Nyní má možnost zařadit se do vydavatelské skupiny s kvalifikovaným vedením a čerpat benefity s tím spojené.

Značka Kalich zůstane zachována se svou historií, zaměřením na kvalitní literaturu i tradiční okruh zákazníků. Součástí smlouvy o prodeji je vytvoření ediční rady, kde má evangelická církev svého zástupce. Podobně i knihkupectví Kalich, které – jako jedno z nejstarších kamenných knihkupectví v Praze – čtenáři nadále naleznou v Jungmannově ulici č. p. 22 s nezměněným týmem.

„Jsem vděčný zaměstnancům nakladatelství a knihkupectví Kalich za jejich práci v posledním nejistém období a těším se výhledem na další spolupráci v novém uspořádání. Zvláštní poděkování patří zejména řediteli Michalu Plzákovi, a jednateli Kalicha Vladimíru Zikmundovi,“připomíná synodní kurátor Českobratrské církve evangelické Jiří Schneider.

Evangelická církev plánuje s nakladatelstvím úzce spolupracovat. Nový majitel mu poskytne potřebné zázemí i robustní distribuční síť, která by kvalitní produkci Kalicha mohla nabídnout širšímu okruhu čtenářů.

Rozhodnutí prodat podíl ve společnosti se stoletou tradicí se rodilo těžce a po zralé úvaze a diskusi. Za posledních pět let evangelická církev investovala do Kalicha více než 3,75 milionu korun na příplatcích mimo základní kapitál, jako prominutí dlužného nájemného či jako dotaci formou odkupu neprodaných knih. A přestože se za tu dobu podařilo udělat mnoho dobrých dílčích kroků a vydat tituly, které lze bez nadsázky označit za bestsellery, recept na dlouhodobě udržitelné provozování se nenašel a firma byla nadále ztrátová. Proto se na základě rozhodnutí synodu nakonec otevřela i cesta k prodeji.


Prodej Kalicha v otázkách a odpovědích:

Proč prodáváme Kalich?

Protože stojíme o jeho rozvoj a toho dle zkušeností z minulých let nejsme schopni dosáhnout vlastními silami. Nakladatelství má možnost se zařadit do silné vydavatelské skupiny s kvalifikovaným vedením a čerpat benefity i zázemí a know-how s tím spojené.

Cestu k prodeji otevřelo rozhodnutí synodu, tedy nejvyšší shromáždění celé církve, už před několika lety. Jde o dlouhodobý proces, během něhož církev Kalich značně podporovala (subvencemi, dotacemi, odpouštěním dluhů, odkupem knih, zakázkami na výrobu publikací…) a hledala různé cesty, jak zajistit Kalichu efektivní a dlouhodobě udržitelné samostatné fungování.  

Přesto kumulovaná ztráta za dobu restrukturalizace činí více než 700 tisíc korun. K ní je třeba připočítat mimořádnou podporu ve výši přesahující 3,75 mil. Kč. Dále odkup neprodejných zásob nebo třeba realizaci publikací, které by jinak bylo efektivnější vyrobit jinde.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Církev není primárně nakladatelstvím; chce dávat prostředky, čas a energii do věcí, kde má její služba opravdový smysl, ve kterých je nenahraditelná. Ukazuje se, že vydávání a prodej knih takovou činností v dnešní době už zdaleka není. Smyslem církevní služby není vysoko dotovat věci, které lze s klidem svěřit někomu zkušenějšímu.

Kdo bude novým majitelem Kalicha?

Celý obchodní podíl ve společnosti církev prodává Jiřímu Michkovi, majiteli nakladatelství Argo a spolumajiteli sítě knihkupectví Kosmas. Osoba majitele byla pro prodej významná – přichází s vizí rozvoje, chce zachovat nakladatelství i knihkupectví a zabývá se tituly, které nejsou prvoplánově pouze bestsellery, dobře zná cílovou skupinu, pro kterou značka Kalich dosud fungovala a produkovala kvalitní literaturu.

Poslední rok byl ziskový, není to důvod, proč Kalich zachovat ve vlastnictví církve?

Hospodaření roku 2021 sice neskončilo ve ztrátě – naopak zisk činil cca 1 mil. Kč – ale je v něm obsaženo mnoho skrytých problémů a mimořádných „podpůrných“ prvků. Tím největším je státní podpora v době mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19. Spolu s podporou ze strany ČCE dosahují tyto dotace téměř 950 tis. Kč.

Účetnictví rovněž zahrnuje neodepsané pohledávky za roky 2014–2017 a pohledávky po splatnosti za roky 2018–2020 v celkové výši cca 390 tis. Kč.

Za rok 2021 se také dosáhlo značných ekonomických úspor kumulací funkce redaktora a ředitele do jediné osoby, ale dlouhodobě takový krok rozvoji nepomáhá.

Církev stojí péče o Kalich čas i peníze, přidaná hodnota v době, kdy lze vydávat publikace i jinde, je menší, a nelze na vydávání literatury doplácet. Dle předběžné závěrky za první kvartál roku 2022, a podle současné situace na trhu s knihami, lze předpokládat další ekonomické problémy Kalicha, a to už v průběhu tohoto roku (hospodářský výsledek za leden–duben 2022 činí –398 tis. Kč).

Jaká je cena obchodního podílu ve společnosti?

Prodejní cena obchodního podílu činí 100 000 Kč. Zohledňuje rizika ztráty z letošního roku.

Knihkupectví i nakladatelství Kalich jsou dlouhodobě pro církev ztrátové i tím, že církev desítky let dotuje knihkupectví nízkým a zcela netržním nájemným (a následně i dlužné částky za nízké nájmy odpouští). Je jasné, že provozovat knihkupectví v takovém rozsahu a na adrese v centru Prahy je vůči možnému zisku vždy ztrátové. Součástí ujednání s novým majitelem je proto snížená cena (oproti tržní hladině v centru Prahy) za nájem prostor knihkupectví. Tento vstřícný krok vnímá církev jako nutnou dotaci do udržení knihkupectví, což je prioritou.

Zachová se značka Kalich?

Ano, bude nadále existovat jak knihkupectví Kalich, tak nakladatelství Kalich.

Znamená samotný prodej to, že církev už nebude vydávat knihy? Nebude dělat misii touto formou?
Církev bude své publikace vydávat dál. Spolupráce s Kalichem zůstane otevřena, nový majitel na ní má zájem. Díky robustní distribuční síti se vydávané knihy Kalicha dostanou pod novým majitelem do rukou dalších čtenářů.

Církev bude mít navíc nově větší svobodu v tom, kde ta která publikace vznikne. Už nyní se omezená část „církevní produkce“ vydává i v jiných „spřátelených“ nakladatelstvích – Eman, Mlýn, Zdeněk Susa atd. Nově bude možné vydávat tam, kde se pro konkrétní typ publikace najdou ty nejlepší podmínky (kvalita produkce, distribuce, cena…).

Jaká je jistota, že se zachová knihkupectví?

Majitel má zájem na pokračování, stálí zákazníci jsou pro něj důležití.

Co bude „nový“ Kalich vydávat?

Nový majitel provozuje řadu značek a Kalich kupuje právě proto, aby rozšířil portfolio o specifickou literaturu, kterou pro své zákazníky dlouhodobě a tradičně produkuje Kalich. Nemá zájem na tom, aby v Kalichu vydával neprofilovou literaturu.

Součástí smlouvy o prodeji je vytvoření ediční rady, kde má Českobratrská církev evangelická svého zástupce. Rada bude tvořit ediční plán. Počítá se např. s vydáváním tradičních titulů jako je Evangelický kalendář či Na každý den.

Co bude se zaměstnanci Kalicha? Skončí?

Ne, všichni pokračují. Mění se pouze osoba společníka (vlastníka).

Co se tedy vlastně mění?

Navenek toho není mnoho. Církev nově neponese rizika plynoucí z podnikání na tak komplikovaném a konkurencí nasyceném trhu, jako je publikování a prodej knih. Značka zůstane zachována, stejně jako možnost promlouvat do edičního plánu. S nově nabytým zázemím a know-how se, jak doufáme, Kalich stane stabilnější a konkurenceschopnější.

Zdroj: e-cirkev.cz Datum: 9. září 2022 Foto: e-cirkev.cz – nakladatelství Kalich

Tags: ,,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář