Papež o řeholnici zastřelené na Haiti: Darovala život pro druhé až k mučednictví

Po nedělní modlitbě Anděl Páně papež František připomenul italskou řeholnici Luisu Dell´Orto, která byla v sobotu zavražděna na Haiti, kde působila dvacet let. V Nigerii o minulém víkendu zemřeli násilnou smrtí dva katoličtí kněží.

Sestra Luisa Dell´Orto by dnes oslavila pětašedesáté narozeniny. Pocházela se severoitalského města Lecco. Na Haiti pracovala od roku 2002, předtím působila na misiích v Kamerunu a na Madagaskaru. „Byla si vědoma toho, že se jí něco může stát, protože v posledním dopise popisovala složitou situaci na Haiti“, kde od zemětřesení v roce 2010 převažuje hlad a chudoba a které ovládly kriminální gangy. „Chtěla však zůstat a vydávat svědectví“, prohlásila rodná sestra zesnulé misionářky, Maria Adele Dell’Orto, která oznámila její úmrtí:

SOUVISEJÍCÍSkupina misionářů podle náboženské organizace svým věznitelům na Haiti utekla

„S hlubokým zármutkem vám sděluji, že v sobotu bylo auto, které řídila má sestra Luisa, zasaženo třemi střelnými ranami, při pravděpodobném pokusu o loupežné přepadení. Luisa na místě zemřela.“

Dnes večer se v rodné obci zesnulé řeholnice koná modlitba růžence, jíž bude předsedat milánský arcibiskup Mario Delpini, který v kondolenci zdůraznil: „Misionáři nevyhledávají nebezpečí, ale znamení Božího království mezi chudými a všemi těmi, kteří jsou pro Boha důležití, avšak ostatním jsou lhostejní.“

Papež František při nedělní modlitbě poděkoval sestře Luise za darování života pro druhé až k mučednictví:

„Rád bych vyjádřil svou blízkost rodině a spolusestrám sestry Luisy Dell´Orto, malé sestry Evangelia Charlese de Foucauld, který byla v sobotu zabita v hlavním městě Haiti, Port-au-Prince. Sestra Luisa tam žila dvacet let a sloužila především dětem z ulice. Svěřuji Bohu její duši a modlím se za haitský národ, zvláště za ty nejmenší, aby mohli prožívat jasnější budoucnost, bez bídy a násilí. Sestra Luisa učinila ze svého života dar pro druhé až k mučednictví.“

Rovněž Italská biskupská konference vyjádřila hluboký zármutek nad smrtí sestry Luisy Dell’Orto: „Celé církevní společenství objímá Malé sestry Evangelia Charlese de Foucauld, jejichž členkou byla sestra Dell’Orto, a italské misionáře, kteří velkoryse vydávají své životy v různých částech světa, a to i v obtížných podmínkách a ve válkách“.

Italští biskupové a církev v Itálii „se modlí, aby násilná smrt této dcery, tak podobná smrti svatého Charlese de Foucauld, byla zdrojem smíření v sužované haitské zemi“, kde se Italská biskupská konference angažuje ve prospěch slabších vrstev obyvatelstva. „Kéž také oběť této sestry, která představuje svědectví naprostého vydání sebe sama, přispěje ke spravedlivé budoucnosti a míru na Haiti a v celém světě, zraňovaném rozdělením, stejně jako pšeničné zrno, které odumírá, aby přineslo plody“, prohlásil kard. Matteo Maria Zuppi, boloňský arcibiskup a předseda italských biskupů.

Autor: Vatikánský rozhlas. Datum: 28. června 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář