Sudická škola se od září otevře prvním žákům

Dlouho připravovaný projekt boskovického farního sboru dochází svého naplnění. V pondělí 8. března 2022 byla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) oficiálně zřízena Církevní mateřská škola a základní škola Sudice. První žáčky by měla přijmout už v září tohoto roku.

Menší mateřská a malotřídní základní škola vznikne v budově, která byla v Sudicích na návsi pro tento účel vystavěna už před 160 lety. Ve své novodobé historii pak budovu bývalé evangelické školy využívala kazatelská stanice pro svůj provoz, sloužila jako místo pro nedělní bohoslužby nebo jako sociální bydlení.

Před několika lety se v partě nadšenců kolem sboru Českobratrské církve evangelické v Boskovicích začala rodit myšlenka vdechnout stavbě nový život a dát staré formě staro-nový obsah. Zkrátka vrátit sem výuku, dětské hry a smích.

Významně to odpovídalo i aktuálním potřebám mladých rodin v Sudicích i okolí a když se vše sešlo také s výjimečnými talenty a zkušenostmi organizačního týmu, bylo rozhodnuto vydat se nelehkou cestou směrem ke zřízení oficiální vzdělávací instituce. Značně tomu pomohla také náklonnost samotné obce, která iniciativu podporuje.

Od myšlenky k činům

Následovala mnohá setkání, promýšlení strategie, tvorba vizí a v neposlední řadě stovky hodin brigádnických bouracích a vyklízecích prací a stavebních i projektových příprav.

Do historického objektu se v projekční fázi podařilo umístit potřebné třídy, dvě výdejny jídla i družinu. Se začátkem hlavní stavební fáze se čekalo na zmíněné schválení ze strany MŠMT. Naplno se tedy rozběhne právě v těchto dnech. Vyžádá si více než šestimilionovou investici. Financována bude z celocírkevních zdrojů, z podpory od obce Sudice, z grantů a dotací ale i z prostředků zahraničních církví nebo tuzemských sbírek a darů jednotlivců.

Na konci stavební fáze by mělo být letos v srpnu kolaudační rozhodnutí, které stvrdí připravenost prostor pro malotřídku rodinného typu s vlídným prostředím, kde se budou moci pohodlně setkávat děti různého věku.

Vznikne tak výjimečné místo pro moderní výuku, které je provázáno s lokální komunitou a tradicí, s krajinou i přírodou. Region Boskovicka nabízí mnoho přírodních i historických pamětihodností, které mohou děti na svých školních výletech poznávat. Už nyní se o výuku v alternativní škole rodinného typu hlásí mnoho inspirativních pedagogů a projekt je také od samého začátku vnímán jako ekumenický – je to spolupráce místních aktivních křesťanů, evangelíků i katolíků.

Autor: e-cirkev.cz Datum: 26. března 2022 Foto: e-cirkev.cz – škola

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář