Sudická škola se otevírá. Od září přivítala první žáky

První část neuvěřitelného sudického příběhu končí úspěšně. Budova je zkolaudována a nic nebrání otevření další kapitoly, která bude ještě mnohem pestřejší. 

Po 160 letech se tak do malotřídky na návsi v Sudicích nedaleko Boskovic vrátila výuka, dětské hry a smích. Stává se plnohodnotnou součástí rodiny škol Evangelické akademie.

Neuvěřitelný (pří)běh

Nápad se zrodil v okruhu členů a přátel evangelického farního sboru v Boskovicích. Zpočátku probíhala mnohá setkání, promýšlení strategie a tvorba vizí. V červenci 2021 souhlasila synodní rada s návrhem boskovických, aby Sudice podaly žádost o registraci v rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a staly se tak oficiální vzdělávací institucí.

Od té doby se naplno rozběhly také stavební přípravy. Lidé ze sboru, ze Sudic i přátelé z širšího okolí předvedli ohromné nasazení, když tu odpracovali stovky hodin brigádnických bouracích a vyklízecích prací.

SOUVISEJÍCÍStudenti Biskupského gymnázia v Brně zahájili školní rok mší na Petrově

Mezitím finišovaly projektové přípravy. Starý dům, který vznikl v polovině 19. století jako škola, totiž v posledních letech využívala kazatelská stanice pro svůj provoz a budova sloužila jako místo pro nedělní bohoslužby nebo jako sociální bydlení. Dispoziční změny a úpravy pro provoz mateřské školky a školy musely být veliké.

Když v březnu letošního roku MŠMT schválilo podanou žádost a zapsalo Sudice jako oficiální církevní školu a školku, rozjel se celý projekt na plné obrátky. Od této chvíle se podařil obrovský kus práce. Do konce srpna totiž muselo být zkolaudováno – a to v situaci, kdy vypukla válka na Ukrajině, naplno udeřila inflace a ceny stavebních materiálů i jejich dostupnost zažívaly nebývalé turbulence.

Projekt ale od počátku řídili zkušení architekti Jana a Ondřej Syrovátkovi, o kterých boskovičtí tvrdí, že nebýt jich, zůstala by škola jen ve fázi snů a přání. „Jejich nasazení nám vyráží dech! Na začátku vypracovali projekt rekonstrukce a když zjistili, jak jsme na tom s časem, vrhli se i do realizace. Bylo jim jasné, že nikdo jiný by si na to netroufl, a zároveň věděli, že díky svým zkušenostem takovou výzvu zvládnou,“ popisují zainteresovaní z ohruhu boskovického evangelického sboru.

Míra angažovanosti všech zúčastněných skutečně dalece přesahuje zvyklosti běžně vídané u jiných podobných akcí. A tým manželů-architektů šel příkladem.

„Vypracovali plán, kterého se pevně drželi, Ondřej denně pracoval přímo na stavbě, Jana vyjednávala slevy u dodavatelů…, a když bylo potřeba ubytovat partu sádrokartonářů, vzali si je k sobě domů. Sudická škola je odvážný projekt, nevyšlapaná cesta. A je nám velkou ctí, že se s námi na tu cestu vydali tak skvělí a obětaví lidé, jako Jana a Ondřej,“ děkují boskovičtí.

Výjimečný charakter projektu přitáhl pozornost výjimečných lidí

Do historického objektu se v projekční fázi podařilo umístit potřebné třídy, dvě výdejny jídla i družinu. Architektonicky se tu snoubí atmosféra více než století a půl staré historické budovy s moderními prvky potřebnými pro výuku a pro zdravý život v domě: dostatek denního světla, vyspělé technologie, dobré zázemí pro provoz školy, školky i odpočinek a práci dětí i pedagogů.  

Stavební fáze si vyžádala více než šestimilionovou investici. Na financování se podílela obec Sudice, Českobratrská církev evangelická, dále granty a dotace ale i prostředky zahraničních církví nebo z tuzemských sbírek a darů jednotlivců. V interaktivní kampani se podařilo vybrat téměř 900 tisíc korun, převážně od individuálních soukromých dárců.

Poslední srpnový týden proběhlo kolaudační řízení – hladce a bez připomínek. A poslední srpnovou neděli se konalo slavnostní otevření a požehnání. Na sudické návsi tedy opět stojí malotřídka rodinného typu s vlídným prostředím, kde se budou moci pohodlně setkávat děti různého věku.

Projekt, na jehož začátku stála jedna nevyužívaná budova a nadšený tým ochotných lidí, se podařilo realizovat v rekordně krátkém čase.

Napomohla tomu souhra okolností, které se sešly v jediném čase: aktuální potřeby mladých rodin v Sudicích i okolí, výjimečné talenty a zkušenostmi organizačního týmu, příklad brněnské základní školy Filipka, která poskytla metodickou oporu, i náklonnost obce a sboru.

Vzniklo tak výjimečné místo pro moderní výuku, které je provázáno s lokální komunitou a tradicí, s krajinou i přírodou. Region Boskovicka nabízí mnoho přírodních i historických pamětihodností, které mohou děti na svých školních výletech poznávat. Už nyní se o výuku v alternativní škole rodinného typu hlásí mnoho inspirativních pedagogů a projekt je také od samého začátku vnímán jako ekumenický – je to spolupráce místních aktivních křesťanů, evangelíků i katolíků.

„Chceme, aby škola byla laskavým prostředím, kde se děti nebojí komunikovat a spolupracovat, což výrazně posílí jejich seberozvoj. Menší počet dětí umožní individuální přístup i dostatečný prostor pro podporu jejich talentů a vzájemné spolupráce,“ přibližují své plány organizátoři.

Od září se tu schází 15 předškolních dětí v MŠ. ZŠ otevřela prozatím jednu třídu pro 24 dětí. V dalším roce se chystá otevření ještě druhé třídy, čímž venkovská malotřídka pokryje celý první stupeň.

Sudický projekt v mnohém navazuje na skvělé zkušenosti brněnské základní školy Filipka, která si během několika málo let vybudovala skvělý kredit jak z hlediska poptávky rodičů, tak v úrovni vzdělávání a výukových metod. Právě po Filipce a pražské Bratrské škole se stala ta sudická třetí základní školou v rodině škol Evangelické akademie. Mezi všemi českými církevními školami jí pak patří kulaté pořadové číslo 150.

Autor: web ČCE – e-cirkev.cz Datum: 2. září 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,

1 Komentář

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář