10 věcí, které by každý křesťan měl vědět o islámu

Křesťanský portál The Gospel Coalition zaměřený na reformovanou teologii přišel s několika důležitými informacemi, které by křesťané měli vědět o islámu. Jako křesťané v globálním světě se budeme více setkávat s uctívači Alláha a při interakci s nimi je dobré znát několik faktů o tomto náboženství.

 1. „Muslim“ a „Arab“ nejsou totéž.

„Muslim“ je náboženský termín. Muslim je někdo, kdo dodržuje náboženství islámu. „Arab,“ naopak je etno-lingvistický pojem. Arab je členem skupiny lidí, kteří mluví arabským jazykem. Je pravda, že islám vznikl mezi Araby a Korán byl napsán v arabštině. Nicméně, i někteří Arabové byli členové starověkých ortodoxních křesťanských církví. Na druhou stranu, islám se šíří daleko za arabský svět a dnes většina muslimů nejsou Arabové. Patří sem Turci, Kurdové, Íránci, Pákistánci, muslimové v Asii, Malajci a Indonésané, z nichž téměř všichni jsou muslimové, ale nikdo z nich není Arab.

 1. Slovo „islám“ znamená podrobení se.

Muslim je někdo, kdo se podrobuje Alláhovi. Islámské pojetí toho, kdo je Bůh a jak má být uctíván, je založeno na učení Mohameda. Islámské vyznání tedy zní: „Není jiného Boha, kromě Alláha, a Mohamed je jeho prorok.“

 1. Existují dvě hlavní větve muslimů.

Dvě hlavní větve muslimů jsou sunnité a šíité. Většinoví sunité zabírají 85 procent všech muslimů. Rozkol nastal v první generaci po Mohamedově smrti a byl založen na sporu o to, kdo by ho měl následovat jako vůdce islámské komunity.

 1. Islámská teologie by mohla být shrnuta jako víra v jednoho Boha, jeho proroky, jeho knihu, jeho anděly, jeho nařízení a konečný soud.

Islám učí, že lidé se rodí duchovně neutrální, dokonale schopni plně dodržovat Boží požadavky a tak zůstávají i poté, co zhřešili. Potřebou lidstva tedy není spása, nýbrž poučení se; proto má islám proroky, ale žádného spasitele.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

 1. Islám učí, že Ježíš byl velký prorok.

Islám potvrzuje, že Ježíš se narodil z panny, že žil život bez hříchu, že vykonával mocné zázraky a že se vrátí na konci historie. Dokonce říkal slovo Boží. Výslovně však popírá božství Krista a odmítá titul „Syn Boží“ jako rouhání. Také (podle většinového názoru) popírá, že zemřel na kříži. Tvrdí, že Ježíšův vzhled byl dán někomu jinému, ​​kdo byl poté ukřižován, a že Ježíš byl vzat do nebe.

 1. Islámská praxe může být shrnuta pěti pilíři islámu.

Ty se skládají z vyznání víry („není žádný Bůh, jen Alláh, a Mohamed je jeho prorok“), modlitba (rituální modlitby odříkávané v arabštině pětkrát denně), almužna (v některých oficiálně islámských zemích považovaná za daň), půst (měsíční půst ramadán, během něhož muslimští věřící během denního světla nejedí, ale mohou jíst, až po západu slunce), a pouť (pouť do Mekky, kterou by měl každý muslimský věřící učinit jednou za svůj život).

 1. Drtivá většina muslimů nejsou teroristé.

Ve skutečnosti, normální islámské náboženské právo zakazuje úmyslné zabíjení. Zakazuje také sebevraždu. Je to menšinový pohled, který tyto věci umožňuje, a je to malá menšina, která se zabývá teroristickými aktivitami.

 1. Muslimové bývají z nejpřátelštějších, nejpohostinnějších lidí na Zemi.

Usilují o dobré sousedské vztahy a často jsou skvělí přátelé. Žádný křesťan by se neměl bát budovat vztah s muslimem.

 1. Muslimové potřebují spásu skrze Ježíše Krista.

Jsou ztraceni přesně jako každý jiný nekřesťan – ani více, ani méně než kdokoliv jiný. Muslimové navíc věří v Ježíše Krista. Obvykle to zabere čas a dlouhodobý vliv Božího slova i života křesťanů, ale ke křesťanství přichází dnes více muslimů, než v jakémkoli jiném období dějin.

 1. Bůh miluje muslimy, a tak bychom měli i my – i ty nemnohé, kteří jsou našimi nepřátely.

Měli bychom je milovat tak, abychom se mohli s nimi spřátelit, mít je natolik rádi, abychom je mohli přivítat v našich domovech a milovali je natolik, abychom se s nimi podělili o evangelium.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 22. prosince 2019  Foto: Wikipedie – poutníci v Mekke

Tags: ,,

16 Komentáře

  • Nejedná se o to slovo jako takové – ano, alláh znamená bůh – nýbrž o jeho význam. Stejné slovo, ale jiný bůh. Zatímco křesťané vyznávají a uctívají biblického Boha jako Otce Ježíše Krista, muslimský Alláh je někdo docela jiný a proti-božský.

   Odpověď
 1. „Jsou ztraceni přesně jako každý jiný nekřesťan…“
  Zajímalo by mě, jestli si autor myslí totéž o Židech. Nebo zda věří s apoštolem Pavlem, že nakonec celý Izrael přijme Ježíše Krista?
  Ale jak to bude s jednotlivci, kteří už zemřeli, aniž ho přijali?
  Apoštol Pavel se bezpochyby domníval, že konec světa je blízko.

  Odpověď
 2. K bodu 8., možná jsou přátelští k sobě navzájem, ale jako křesťan, bych si svým bezpečím vedle muslima, který bere svou víru vážně, zdaleka nebyl tak jist. Přečtěte si nějaké svědectví. Například: Cena, kterou zaplatíš.

  Odpověď
  • 4:89 A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky

   Odpověď
 3. Je jenom jedna Pravda – Ježíš Kristus. A je mnoho jiných dalších pravd, mezi něž patří i islám. Tyto pravdy jsou podřadné a s tím se muslimové neradi smiřují.

  Odpověď
 4. 3:28 Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný.

  Odpověď
 5. Spíše by mě zajímalo, jakého typu křesťana by se ta znalost měla týkat? (Asi nějakého „novodobého“). Písmem prostupuje od začátku až do konce, vztah mezi Bohem a člověkem, který přechází v Novém zákonu do konkrétního vztahu mezi člověkem a Kristem a vrcholí podle knihy Zjevení do vztahu mezi nevěstou a ženichem. Proč by se tedy měla zamilovaná nevěsta zajímat o věci, které do zamilovaného vztahu vůbec nepatří a už vůbec nesouvisí s ženichem? Podle Písma má být nevěsta připravená pro svého ženicha. Písmo patrně opomnělo, že ještě potřebuje tuto intelektuální výbavu …

  Odpověď
 6. Křesťan by to měl vědět už jen proto, že by to měl být člověk mírumilovný a snášenlivý – ke všem lidem, bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství. V poslední době se ale rozmáhá xenofobie a nenávist vůči muslimům, která vychází z toho, že určitá část teroristů (označujících se za islamisty) páchá zlo, které si ospravedlňují svým zvráceným pojetím koránu.
  Avšak to s normálními muslimy nemá vůbec nic společného – většina jich je hodných, mírumilovných a zkrátka zcela normálních. Mnozí lidé ale mezi (radikálními) islamisty a muslimy nerozlišují, proto nejspíš vznikl tento článek, aby křesťané věděli, že se muslimů není proč bát (přestože se Okamura a podobní xenofobové snaží hlásat opak, aby je lidé měli proč volit).

  Odpověď
  • Mám úctu k Vašemu názoru, ale přesto – buď jsem křesťan a věřím v Boha, jako jediného stvořitele všeho a všech a Ježíše Krista, jako Jeho Syna. To je křesťanství. Není to žádný vyvolaný a naučený fanatismus, ale skutečnost. Pokud tomu nevěříme, co tedy lze najít ve vesmíru, co stvořil někdo jiný a není pod Boží mocí?

   Odpověď
  • S migrací jsou špatné zkušenosti ve Švédsku i jinde. Jde často o muslimy. Okamura varuje před skutečným nebezpečím, nic si nevymýšlí. Jestliže je násilí obsaženo v koránu, pak dobrý muslim je ten, který páchá násilí.

   Odpověď
 7. Body 7,8,9,10 jsou nepravdivé.

  7 : Drtivá většina teroristů mají muslimské vyznání a jsou Araby.

  8 : Pohostinnost je vždy individuální

  9 : Korán nepíše nic o spáse skrz Ježíše. Ježíš je jen posel

  10 : Bůh nazývá toho jenž neuznává Ježíše jako syna Božího Antikristem. Učení Muslimů pochází tedy od Antikrista.

  Odpověď
 8. Islám je dílem ducha antikrista.
  Z biblického pohledu islám – přesněji však ďábel skrze islám – naprosto nehorázným způsobem atakuje a uráží osobu – všeho však jen do času – 1. Boha Otce, 2. Božího Syna Ježíši Krista, a dále 3. převrací evangelium Kristovo (popíráním smrti a tedy i vzkříšení Ježíše), tak aby lidem zastřel a odklonil je od věčného spasení skrze Kristovu oběť.
  Ďábel v islámu převrací věci tak, že se staví do pozice boha, a Boha Otce a Syna popírá, neguje (viz koránecká súra 112 – ďábel v islámu říká Bohu Bible: Jsi nikdo, nula, nejsi nic, nicka která neexistuje, já – ďábel – jsem Bůh a Ježíš je můj otrok, který se mi klaní a pracuje pro mě), a sám sebe ďábel dává/staví na jejich místo uctívání, čímž si plní svůj odvěký sen – být jako bůh/Bůh (Iz 14). Z Ježíše činí svého proroka, který jemu – ďáblu – slouží a je mu podřízen. Ze Spasitele činí proroka (vidíš tu lest, jak biblický Spasitel Ježíš Kristus v islámu ďáblu vadí, a tak ho „lehce“ zmodifikuje na proroka, který nikoho nepřišel zachránit – cílem islámu je oklamat lidi, že islám má cokoliv co do činění s Bohem, ale mají to ti muslimové „jen“ trochu jinak. Když byste pak měli takto zmodifikovaného a „lehce“ upraveného islámského textu třeba 95% z celkového objemu, lehce se může neznalým stát, že řeknou: většinou je to stejné, jen tam je pár odlišností, ale jinak podobné jako křesťanství. Těch 5% je však NAPROSTO zásadních – viz body výše 1+2+3, které dávají věci na světlo a demaskují celý islám, že je to dílo ďáblovo). Ďábel jde v islámu až tak daleko, že z Ježíše udělá radikálního muslima, který se na konci časů údajně vrátí a obrátí křesťany k islámu.
  Ďáblovým cílem v islámu je zlikvidovat vším možným způsobem cestu spasení skrze víru v Pána Ježíše Krista, Božího Syna. Ďábel zakazuje v islámu muslimům vzývat, uctívat Ježíše jako Spasitele, Božího Syna – pod pohrůžkou pekla. Islám nezná nutnost spasení, prvotní hřích. Muslimové neznají Boha, Alláh se jim skrývá za závojem. Proč? Protože Alláh islámu není tím, kým o sobě říká, že je – Bohem. Co by jim jako ďábel nabídl? Jaké poznání sebe sama? Jakou zkušenost Boží slávy a lásky, když to je něco, co ďábel nemá? Proč však muslimové věří v někoho, koho neznají? Protože jim ďábel – alláh islámu – řekl, že to tak má být a že takový alláh prostě je. Skrývající se. A tak nepátrají (teď nechci zabíhat do islámské mystiky, což je jen démonická zkušenost). Súry koránu začínají slovy: … Ve jmému alláha milosrdného, slitovného… což je úplně nehorázný vrchol ďáblova cynismu, při vědomí toho, jak ďábel nenávidí člověka. Dalším důvodem, proč si ďábel hraje na alláha, je ten, že potřebuje zničit a poškodt Boží jméno v očích lidí. Co si lidé mají jako myslet o Bohu, když se odpálí šahíd, sebevražedný atentátník, a to „ve jmému alláha milosrdného, slitovného“? K jakému uvažování o Bohu je to povede? Kým pro ně Bůh bude? To jako, že je Bůh milosrdný a slitovný a projevuje to tím, že poroučí svým služebníkům, aby sebe a další takovýmto brutálním způsobem zmasakrovali a ještě s jistou garancí a motivací rájem? Tohle úplně křičí a volá šíleností, a zároveň průhledností a odhalením/odkrytím toho, kdo je tento „slitovný“ alláh islámu!

  Když čteme v Písmu, Bibli, jediném Božím slově, cokoliv o Ježíši Kristu, Božím Synu, o Bohu Otci, o Božím plánu spasení, o smrti Ježíše a Jeho vzkříšení, vězme, že to ďábel neguje, převrací, popírá a totálně atakuje – zkrátka je ve válečném módu proti Bohu.
  Kdybych měl Nový Zákon proškrtat podle učení islámu, kde všude to ďábel převrací a neguje, tak by mi moc nezbylo. Takový je prostě duch antikrista v islámu („anti“ znamená „proti“, ale i „namísto“ co si ďábel do islámu nacpal).

  Podle islámu, ďábla v rouše beránkově, byste si následující pravdivé biblické verše (J 3:16-18) mohli škrtnout. Jak urážlivé!

  [CSP] Jan 3:16 -18 „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal [svého] jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť cBůh neposlal [svého] Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího.

  Miluji Jana 3:36 a 14:6.
  Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
  (tohle platí pro židy i muslimy a každého…)

  Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

  Ano, muslimové nepřiíchází k Bohu, protože odmítají Božího Syna, Ježíše. Jiná cesta k Bohu prostě není – jen skrze Božího Syna, Pána Ježíže Krista.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář