2500 evangelikálů sepsalo prohlášení o podpoře vědy v době pandemie

Washington – V době, kdy některé sbory odmítají přijmout pandemická nařízení a zastavit bohoslužby, podepsala skupina významných evangelikálů prohlášení potvrzující jejich víru ve vědu a vyzývající křesťany, aby se řídili radami odborníků v oblasti veřejného zdraví.

„Křesťanské prohlášení o vědě v době pandemie“ vyjadřuje obavy z „politizace vědy ve veřejném prostoru, když je v sázce tolik životů.“ Signatáři se zavazují nosit roušky, nechat se očkovat a korigovat dezinformační a konspirační teorie.

Podle Religion News Agency bylo zatím prohlášení podepsáno 2 500 křesťany; mezi nimi jsou teologové N.T. Wright a Richard Mouw, ředitelé několika seminářů, včetně Marka Labbertona z Fullerova teologického semináře a Michaela Le Roy z Calvin University. Mezi signatáře patří také Samuel Rodriguez, prezident Národní hispánské křesťanské komunity, a spisovatelka Lisa Sharon Harper.

Prohlášení bylo vypracováno představiteli Bio Logosu, neziskové organizace, kterou založil Francis Collins, ředitel Národního institutu zdraví, aby pomohli přemostit vědu a víru.

„Měli jsme pocit, že křesťané opakují stereotypní chování jako všechny anti-vědecké proudy a chtěli jsme ukázat, že v této zemi existuje velké množství křesťanů, kteří podporují vědu a domnívají se, že opatření v oblasti veřejného zdraví jsou důležitá,“ řekla pro RNA Deborah Haarsma, prezidentka BioLogos.

John MacArthur svůj sbor nezavře

Toto prohlášení následuje po postoji evangelikálního sboru z Los Angeles, který vede John MacArthur. Vlivný reformovaný teolog se odmítl podřídit nařízením kalifornské vlády a kongregace se setkává v interiéru bez roušek a povinných vzdáleností. 

MacArthur, který se hlásí k reformní teologii, vysvětlil důvody svého rozhodnutí: „Dodržování omezení k bohoslužbám by bylo neposlušností vůči jasným příkazům našeho Pána. Vládní úředníci nemají právo zasahovat do církevních záležitostí způsobem, který podkopává nebo ignoruje božské dary autority pastorů a starších,“ informuje Christian Today.

Americký kazatel a autor několika teologických knih dále pokračoval: „Kristus je Pánem všech. Je to pravá hlava církve (Efezským 1,22; 5,23; Kolosanům 1,18). Je také králem králů – panovník nad každou pozemskou autoritou (1. Timoteus 6,15; Zjevení 17,14; 19,16) Grace Community Church vždycky nehybně stála na těchto biblických principech. Jako jeho lidé jsme podřízeni Jeho vůli a příkazům, jak je to zjeveno v Písmu.“

Lidem, kteří by se obávali, že svým počínáním se bouří proti vládní autoritě, vysvětlil, že tyto úřady jsou křesťané povinní poslouchat jen v tom okamžiku, když to není proti autoritě Bible.

Organizace Bio Logos, která získává velkou část finanční podpory od Nadace Johna Templetona, podniká konkrétní kroky, aby vzdělávala evangelikály o vědě způsobem, který vytváří prostor pro jejich víru. Vytváří prostor pro diskuzi o tématech jako jsou evoluční teorie nebo změna klimatu.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 22. srpna 2020 Foto: Wikimedia Commons – John MacArthur

Tags: ,,,,

2 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Je paradoxní, že vyjmenovaní „vzpurní“ křesťané, vzbouřející se vůči světským nařízením, hledají útočiště v ryzí, nikomu nepoplatné vědě? Proč v první řadě nesměřují své nářky na tento stav k Bohu? Vždyť již Hippocrates byl moudřejší, než někteří věhlasně zbožní lidé:
  „Než začnete někoho léčit zeptejte se ho, jestli se vzdá věcí, kvůli kterým je nemocný“.
  Ano, Bůh seslal „dohlížitele“, který lidstvo donutil vzdát se mnoha věcí, kterých se již mělo zbavit dávno, ale z vypočítavosti a pohodlnosti neudělalo. I nyní se vyhýbá pohledu dohlížitele jak může a hledá různé způsoby a cestičky, jak uniknout z jeho dosahu. Oni hledají způsob, jak se znovu dostat pod svícen, protože tam je největší tma.

  Odpověď
 2. Karel Krejčí

  Ano, odvolávají se na Písmo, staví před sebe a schovávají se za toho nejmocnějšího, ale ve skutečnosti Ho stále neznají, staví pouze na neživé teorii. Boží království však není teorie a diskuse, ale jedení ovoce ze stromu života.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář