Denní zamyšlení pátek 3. května

Budu ve vás posvěcen před očima pronárodů. I poznáte, že já jsem Hospodin, až vás přivedu na izraelskou půdu, do země, o níž jsem zvednutím ruky přisáhl, že ji dám vašim otcům.
Ez 20,41.42

Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
Mt 28,20

Hospodin bude v Izraelitech posvěcen před očima pronárodů. Ano, v těch Izraelitech, kteří mu předtím byli nevěrní, a proto byli rozptýleni mezi ostatní národy! Teď se ale vracejí do země zaslíbené a všichni, jak Izraelité, tak i jejich nevěřící sousedé, poznají, že jen Hospodin je Bůh.
Kéž by ta slova o posvěcení mohl Bůh říct i o nás. Jak často se přece stává, že jsme pro druhé lidi spíš překážkou na jejich cestě k Bohu. Například znesvěcováním Božího jména, proslulým pokrytectvím, konzervatismem nebo naopak liberalismem. A mnohdy si to ani neuvědomujeme. A přece jen tato slova patří i nám. I přes naši nevěru je nám věnována Boží přísaha daná našim otcům, že s námi bude až do skonání tohoto věku.
Pane, děkujeme ti, že jsi s námi, i když toho nejsme hodni.

1P 2,1-10 * Ř 15,14-21

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář