6 věcí, které byste měli vědět o koptské pravoslavné církvi

Egyptská koptská pravoslavná církev se v poslední době dostala do pozornosti médií. Křesťanská komunita v Egyptě čelila od prosince minulého roku několika teroristickým útokům a papež František navštívil zemi jako projev jednoty a solidarity.

Koptská církev vyrůstá z počátků křesťanské církve a hrála v jejim životě důležitou roli. Šest věcí, které je dobré vědět o této historické křeťanské komunitě.

1. Začalo to Markem

Pokud je zakladatelem katolické církve Petr, pak u koptské církve je to Marek. Komunita byla podle tradice založena učedníkem a evangelistou, který navštívil Alexandrii v Egyptě roku 42 n.l. Během půlstoletí od návštěvy apoštola se křesťanství rozšířilo po celém regioně.

Koptský papež, jako hlava denominace, je také známý jako alexandrijský patriarcha stolce svatého Marka. Sídlem koptského papeže je ortodoxní katedrála sv. Marka v Káhiře, ve které jsou uložené i údajné relikvie svatého Marka.

2. Zpět v Egyptě

Koptská církev má své centrum v Egyptě. Denominace se rozšířila po celém světě a má přibližně 18 miliónů stoupenců.

Egypt hraje důležitou roli v křesťanské teologii – Izraelci odešli v knize Exodus z Egypta a v Novém zákoně svatá rodina uprchla před hrozbou krále Heroda a pobývala v Egyptě, aby se naplnilo proroctví Ozeáše: „Zavolal jsem svého syna z Egypta.“ (Hosea 11:1).

Proroctví v Izaiášovi 19:19 popisuje Egypt jako zem požehnanou Bohem: „V onen den bude mít Hospodin oltář uprostřed egyptské země a posvátný sloup při jejích hranicích bude zasvěcen Hospodinu.“  Egyptskou koptskou církev lze považovat za naplnění tohoto proroctví.

3. Starověké školy

Denominace vybudovala katechetickou školu v Alexandrii, nejstarší teologickou školu na světě, kterou založil apoštol Marek. Teologové, kteřá působili na škole patřili k hlavním myslitelům raného křesťanství. Mezi jejími učiteli byli Athenagoras, Klement, Didymus a Origen.

V roce 1893 koptská církev obnovila školu jako Koptský teologický seminář. V současnosti je to hlavní středisko pro nové koptské preláty, předchozí koptský patriarcha Shenouda III byl rovněž absolventem této školy.

4. Pouštní otcové

Dalším dědictvím koptské církve jsou kláštery vybudované v poušti egyptskými otci. Tito křesťané ve 3. století hledali asketický život v pouštích Egypta. Prodali majetek, darovali chudým a odešli ze společnosti, aby žili kontemplativním životem v samotě pouště. Nejslavnější z těchto pouštních otců byl Antonín Velký. Pouštní otcové měli významný vliv na východní spiritualitu i západní církev, kde inspirovali například benediktýnské hnutí.

 

5. Krize křesťanské teologie

Koptská církev sehrála rozhodující roli při utváření základů vyznání víry. Heretik Arius, který popíral, že Ježíš a Otec byli jedno už před stvořením světa a Atanázius, který se proti němu postavil, byli oba z Alexandrie. Tato kontroverze se řešila na koncilu v Niceji v roce 325.

Papež Timotej I z Alexandrie předsedal Konstantinopolskému koncilu, který potvrdil božství Ducha svatého, a papež Cyril I Alexandrijský vedl Efezský koncil, který potvrdil, že Marie byla „Theotokos“ ( „matka Boží“) a odsoudil nestoriánství.

Heretik Nestorius učil, že v Ježíši Kristu existuje boží a lidská osoba (osoba s božskou přirozeností a osoba s lidskou přirozeností). Boží Syn obýval člověka Ježíše jako chrám, nebyl spojen s Kristem, ale pouze v něm přebýval.

Orientální pravoslavná církev (která mimo jiné zahrnuje i koptskou církev) se oddělila od zbytku církve na Chalkedonský koncilu v roce 541 v debatě o tom, jak definovat Kristovu lidskou a božskou přirozenost.

6. Intenzivní pronásledování

Dalším dědictvím koptské komunity je intenzivní pronásledování, kterému čelili během své dlouhé historie. Církev kdysi Egyptu dominovala, po muslimské invazi do země v roce 639 n.l, se však koptští křesťané stali v Egyptě menšinou (přibližně 10 procent populace) ve většinové muslimské zemi.

Koptská komunita byla v posledních letech předmětem intenzivních útoků, zejména od islamistických fundamentalistických skupin. V roce 2015 bylo v Libyi zabito 21 mladých koptských křesťanů, videozáznam z vražd byl vysílán online.

V prosinci 2016 zabila nálož v blízkosti hlavní katedrály v Káhiře 25 lidí. V tomto roce ISIS podnítil násilí vůči komunitě a přinutil stovky lidí, aby v únoru utekli ze svých domovů v severním Egyptě.

Nedávné bombové útoky ve dvou egyptských kostelech včetně sídla koptského papeže zabily nejméně 45 lidí a zranily více než 100. Přesto koptská komunita zůstává odvážná a odolná, zvolila si odpuštění namísto nenávisti a naděje namísto strachu.

Jak jeden koptský biskup nedávno poznamenal: „Když se nebojíte, jste schopni milovat, odpouštět a ukázat sílu. Nést utrpení, neznamená nést nenávist. A vyjádřit bolest a utrpení neznamená, že se bojím.“

-mn-

Zdroj: Christian Today

Foto: Světová rada církví, koptský biskup Thomas

 

 

 

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář