70. výročí svěcení žen v Církvi československé husitské

 

V roce 2017 si Církev československá husitská s vděčností připomíná 70. výročí kněžského svěcení udělovaného ženám. Církev československá husitská, zřejmě jako jedna z prvních církví v Evropě, vysvětila v r. 1947 dvě ženy se stejnými právy a povinnostmi jako měli kněží – muži.  V Církvi československé husitské je vysluhována od roku 1920 svátost večeře Páně pod obojí způsobou i laikům podle příkladu středověkých husitů. K této praxi, vyjadřující jednotu kněží i laiků před Bohem, připojila též rovnoprávné postavení mužů a žen i v církevní službě, včetně služby svátostné. V současnosti je v Církvi československé husitské vedle kazatelek, katechetek a pastoračních asistentek ve stavu duchovních asi polovina žen duchovních s kněžským nebo jáhenským svěcením.  

Při příležitosti 70. výročí kněžského svěcení žen v CČSH Vás srdečně zveme na mezinárodní konferenci „Žena vysvěcená“, kterou pořádá Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou ve dnech 23.-24. listopadu 2017 v prostorách HTF UK. Cílem konference je zhodnotit vývoj služby žen-duchovních a diskutovat o významu jejich služby v dnešní společnosti. Následovat bude 24. 11. – 25. 11. 2017 setkání duchovních napříč generacemi a doprovodný program.

Reklama

 

Slavnostní bohoslužba k 70. výročí svěcení žen se uskuteční 25. listopadu 2017 od 9:30 v Husově sboru Církve československé husitské v Praze Dejvicích, kde jsou pohřbeni i první tři patriarchové církve – Dr. Karel Farský, G. A. Procházka a Prof. Dr. František Kovář. Bohoslužbu povede bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta společně s emeritní biskupskou Mgr. Janou Šilerovou, dialogické kázání povedou sestry farářky zastupující mladší a starší generaci, Mgr. Jaroslava Böhmová a Mgr. Erika Oubrechtová.  

Současný patriarcha ThDr. Tomáš Butta již k předchozímu kulatému výročí svěcení žen v Církvi československé husitské napsal: „Podle teologického pochopení kněžství v naší církvi je jediný a pravý kněz sám Ježíš Kristus, který přinesl oběť jednou provždy. Celá obec věřících jako jeho tělo se podílí na této jeho kněžské službě v tomto světě. V Ježíši Kristu není rozdíl mezi mužem a ženou, jak to vyjadřuje svátost křtu (Ga 3,26) a z ní vycházející všeobecné kněžství věřících (1 Pt 2,9; Zj 1,5-6). Podobně i svátost kněžského svěcení je ve svobodě naší víry umožněna ženám, aby podle svého povolání (vokace) a darů (charisma) konaly věrně službu Kristu a lidem. Náš současný Řád duchovenské služby z roku 2005 výslovně uvádí, že kněžské služby církev přenáší na připravené, způsobilé a osvědčené bratry a sestry (Preambule, s. 5).“

 

Tisková zpráva  Foto: ccsh.cz Sestra farářka ukazuje vzácný kostnický kalich

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář