Pavel Vimr: Riskovat či neriskovat?

V Knize knih, v Bibli slovo riziko a riskovat nenajdete, alespoň v českých překladech ne. O čem se v Bibli píše hojně je o moudrosti, rozvážnosti či opatrnosti. A biblické antonymum nebo-li opak riskování je PROZÍRAVOST (rozvážnost, opatrnost)

Několik příkladů :

Žalmy 111:10 Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíravívšichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!

Můj náhled na bázeň před Hospodinem lépe vystihuje překlad B21 Žalmy 111:10  úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní – jeho chvála navždy obstojí!

Pavel Vimr
Pavel Vimr

Pokud mám k někomu úctu, znamená to, že ctím, respektuji jeho pohled na věc, na fungování nějaké oblasti, ve které je ten danný člověk zdatný. Pokud považuji Boha za natolik zdatného a znalého fungování byznysu, jsou Jeho pohledy na byznys pro mne více závazné než pravidla tohoto světa. Výše uvedené verše, volně parafrázovány, mohou vyjadřovat tento postoj : Klíčem k moudrosti je brát Boží pohled na byznys vážně, ctít je, plnit je. To je považováno za prozíravé a také spojené se zaslíbením.

Přísloví 22:4  Výsledkem pokory a úcty k Hospodinu je bohatství, sláva a život.

Prošel jsem si obdobím, ve kterém bych do tohoto verše namísto výsledkem dosadil slovo cílem :

Snažil jsem se, a moc, být pokorný a uctivý, protože odměna byla velmi lákavá. Boží zaslíbení nepracují způsobem : Budu (se snažit být) takový abych…..

Galatským 3:2  Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli?

Bůh nám dává svoje dary, protože jsme uvěřili, nikoli proto, že jsme moc snažili. Ale to jsem trochu odbočil. Bohatství, které stojí za snahu, je víra v živého Boha, hluboký vztah s Ním, důvěra v jakékoliv situaci, radost z Něj. To stojí za úsilí.

[adrotate banner=“14″]

K prozíravosti patří činit rozhodnutí (a dotáhnout je), které pozitivně ovlivní zítřek.

  • Přísloví 10:5 Kdo v létě sklízí, je syn prozíravý, kdo prospí žně, je pro ostudu.

Bůh výjimečně vede k okamžitým rozhodnutím. Více vidím, že promýšlí věci a jejich následky. Jestliže se slovo prozíravost dá vyjádřit také jako prevence problémů, potom nás Bůh přímo vybízí, abychom problémy řešili dříve, než nastanou.

  • Žalmy 32:8  Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. 9  „Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni uzdou a ohlávkou, než tě poslechnou.“ zde mohu napsat jen dlouhé ááááách jo, kdybyl byl býval…….. Bůh ve svém povolání myslí na tebe a myslí to vážně. Pokud si vytrvale jedeme svou, On to nevzdá a nakonec nás přivede tam, kam chtěl. Otázkou je, jak velkým obloukem, ten je v našich rukách.

Bůh je dárcem prozíravosti a ochráncem nezkušených.

  • Žalmy 116:6 Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.

  • Přísloví 22:3,5  Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostodušípůjdou dál a doplatí na to.

Považuji za důležité odlišit člověka nezkušeného a prostoduchého (v jiných překladech „jednoduší, prosťáčci“. Z uvedených veršů je jasné, že to není totéž. Být prostoduchým člověkem je životní postoj a rozhodnutí nemít vlastní myšlenky a nechat se vláčet názory jiných a nedat si práci najít svůj vlastní názor. Nezkušený člověk je ten, který je na cestě, přemýšlí, hledá, ale jeho názory jsou (dočasně) nezralé či naivní, protože nejsou podložené zkušeností.

Podle veršů výše se zdá, že riskování není na seznamu Božích priorit. Na druhou stranu ten samý Bůh oceňuje kroky víry, které jako riskování vypadají! Např. ap. Petr, který opustil relativní bezpečí člunu a na Ježíšův pokyn vykročil na vodní plochu.

Matouš 14:28  Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!“ 29  A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. 30  Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mne!“

Vypadá to, že rozdíl mezi riskováním a následováním Boha spočívá v naší schopnosti slyšet Boží hlas!

Petr vykročil na vodu na základě Ježíšova pokynu. Věřil, že ten, jehož tvář nemohl v mlze rozeznat, je opravdu Ježíš, a že je schopen poupravit fyzikální zákony ve prospěch rybáře Petra. Pokud by Petr vykročil na vodu bez Ježíšova slova, riskoval by dvojnásobně – byl podle všeho neplavec a počasí nebylo ideální ani pro skvělé plavce.

Jak zlepšovat naši schopnost slyšet? O tom někdy příště!

Několik rad na závěr :

  • Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem. (pro ty, kteří vše vsadí na jeden velký projekt)

  • Kdo čeká vítr, nikdy nezaseje, kdo hledí na mraky, nikdy nesklidí. (pro váhající a dlouho čekající)

  • Rozsévej zrána svoje zrno ani zvečera své ruce neskládej – vždyť nevíš, zda se zdaří to, či ono, či zda je stejně dobré obojí. (bez komentáře)

 

Autor. Pavel Vimr
Zdroj: Podnikatel dnes

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář