Alexandr Flek o Studijní Bibli21 (rozhovor)

 

Studijní Bible21 přináší spojení moderního překladu Bible21 s rozsáhlým poznámkovým aparátem populární New Living Translation Study Bible, který je adaptovaný na český kontext. Na překladu z angličtiny intenzivně pracoval tým zkušených překladatelů pod vedením Alexandra Fleka od poloviny roku 2013.  Noviny Křesťan dnes Vám přináší krátký rozhovor o tomto studijním překladu Bible.

 Co Vás vedlo po vydání Bible21 k myšlence začít pracovat na studijním výkladu Bible?

Je skvělé Bibli číst ve svém jazyce, ale ještě lepší je jí porozumět. Biblické poselství je nadčasové, nicméně samotný text Bible byl napsán v určité době a kultuře, jiné než je ta naše. Proto je potřeba přistupovat ke čtení s povědomím o kontextu, ve kterém jednotlivé biblické spisy vznikaly. Studijní Bible21 si klade za cíl přinést dnešnímu čtenáři porozumění, co ten text znamenal pro původní čtenáře v jejich dobovém a kulturním myšlenkovém kontextu.

 

Při studiu si máme pokládat následující tři otázky.

1. Co ten text říká
2. Co ten text znamenal pro původní adresáty
3. Co ten text znamená pro nás dnes

Studijní Bible21 čtenáři pomůže odpovědět na první dvě otázky a nechává na čtenáři, aby si na tu poslední aplikační odpověděl sám.

Nechali jste se při práci na tomto díle inspirovat nějakým stávajícím studijním výkladem?

Rozhodli jsme se neobjevovat Ameriku a hledat, zda již není na globálním trhu studijní Bible, která by vyhovovala českému čtenáři. Podařilo se nám najít New Living Translation Study Bible, která je v anglicky mluvícím světě velice populární, spojuje práci evangelikálních teologů v průřezu nejrůznějších denominací s populárním a srozumitelným stylem.

Kniha Daniel už je k dispozici veřejnosti k nahlédnutí. Proč jste se rozhodli jako ukázku prezentovat právě tuto knihu?

Knihu Daniel jsme vybrali převážně z praktického hlediska. Hledali jsme knihu, která by jako samostatná ukázka reprezentovala celou Studijní Bibli21, tedy aby obsahovala co nejvíce pomůcek z doprovodného studijního aparátu.

Mimo to se kniha Daniel řadí do apokalyptické literatury, která užívá mnoho symboliky a obrazů a chceme-li ji správně interpretovat, musíme zkoumat literární kontext a dobové pozadí, které Studijní Bible21 bohatě odkrývá a dává čtenáři představu, co může od hotového produktu očekávat.

 

 

Pro koho je nový studijní překlad Bible určen?

Uživatelem může být nejen kazatel a erudovaný čtenář, ale i nevěřící čtenář, který Bibli otevře a neví kde začít a jak tomu rozumět. (Připravovaná Studijní Bible21 nabídne v českém prostředí unikátní pomůcku pro studium Písma, užitečnou pro kazatele, vedoucí skupinek biblického studia, laiky i úplné začátečníky, kteří Bibli možná dosud nečetli, protože se obávali, že jí neporozumí).

V čem bude tento studijní výklad Bible odlišný od Českého studijního překladu Bible nakladatelství KMS?

Český studijní překlad je název překladu Bible, který odkazuje ve svém názvu na překladatelskou filozofii. Tento překlad je určený ke specifickému typu studia Písma. Dává důraz na gramatickou, slovníkovou ekvivalenci vůči originálu. Je také vybaven poznámkovým aparátem, který je zaměřen jazykově, tzv. že uvádí různé jiné slovníkové varianty a dává tak poměrně zasvěcenému čtenáři přehled o znění originálu, např. jaké gramatické tvary se tam nacházejí.

Oproti tomu studijní Bible je název typu pomůcky studia Písma. Studijní Bible je jednosvazkové dílo, které obsahuje biblický text doplněný rozsáhlým poznámkovým aparátem různých typů – úvody k jednotlivým knihám (dob. kontext, autorství, žánr, zasazení do původního kontextu), mapky, časové osy, kříž. odkazy, průběžný komentář (ke každému verši výkladové poznámky). V případě Studijní Bible21 se jedná o spojení moderního překladu Bible21 s rozsáhlým poznámkovým aparátem populární NLT Study Bible, který překládáme z angličtiny a adaptujeme pro náš český kontext.

Kdy můžeme očekávat kompletní vydání?

Studijní aparát je již kompletně přeložen. Nyní probíhají náročné redakční úpravy, které potrvají ještě nejméně rok, možná dva. Práci na Studijní Bibli21 chceme dokončit co nejdříve, ale ne na úkor kvality redakční práce.

Kniha Daniel je k dispozici zdarma ke stažení na  www.bible21.cz

Foto1: Youtube
Foto: 2: Wikimedia Commons, autor John Harrison

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář