Aliance pro Izrael (API) odsuzuje raketové útoky 

Praha – Dnes (v úterý 12. Listopadu 2019) od ranních hodin se ocitla jižní a střední část Izraele až po město Tel Aviv pod palbou raketových útoků palestinských teroristů z Gazy. V důsledku těchto útoků jsou uzavřeny školy, přerušen je provoz úřadů a firem a miliony Izraelců jsou v krytech. Vzhledem k velkému rozsahu území, na nějž rakety islámských džihádistů dopadají, vydalo i velvyslanectví ČR v Izraeli výzvu českým občanům, kteří se v Izraeli nacházejí, k opatrnosti a dodržování bezpečnostních opatření.

API (Aliance pro Izrael) tyto teroristické útoky rozhodně odsuzuje a zároveň vyjadřuje plné pochopení a jednoznačnou podporu pro veškeré vojenské aktivity, které Izrael podniká k ochraně svých obyvatel. Žádná země na světě nemůže tolerovat ohrožování svých obyvatel ani mu nečinně přihlížet.

Obrovský rozsah útoku a nutných bezpečnostních opatření, kdy se do krytů museli uchýlit miliony lidí, daleko přesahuje obvyklou míru teroristických útoků a dá se srovnat spíše s ohrožením válečným stavem. O to více jako API čekáme na reakce světových médií a projevy solidarity ze strany představitelů vlád i veřejnosti.

Obáváme se však, že tak jako v předchozích případech raketových útoků a dalších teroristických činů vůči izraelským obyvatelům, bude reakce světového společenství vlažná, jako by terorismus vůči Izraeli byl tiše tolerován. Tento postoj jako API považujeme za nesprávný a nepřijatelný.

V této souvislosti API vyzývá představitele vlády i parlamentu k výraznému odsouzení terorismu vůči Izraeli i k jeho jednoznačné podpoře při ochraně svých obyvatel a v tomto smyslu i nutných odvetných opatřeních. Zároveň také API vyzývá česká média, aby věnovaly prostor zprávám o útocích na izraelské obyvatele, který bude přiměřený jejich značnému rozsahu, a napomohly tomu, aby také obyvatelům Izraele byla vyjadřována solidarita v důsledku útoků, jimž čelí, tak jako se děje po teroristických činech v Evropě.

API si je vědoma dlouhodobé pozitivní politiky ČR vůči Izraeli a nedávno velmi ocenila usnesení Poslanecké sněmovny odsuzující antisemitismus i bojkot Izraele. Stejně tak API oceňuje, že česká média ve většině nepodléhají tlaku neobjektivního zpravodajství o dění v Izraeli, které často očividně přehlíží terorismus, jehož se Palestinci dopouští, jak jej můžeme vidět v mnoha západních médiích. Jsme přesvědčeni, že ve věci terorismu je třeba, zastávat jasná stanoviska, bez obavy, že se tím přikláníme k jedné straně konfliktu.

Za Alianci pro Izrael (API) dne 12. listopadu 2019

JUDr. Tomáš Kraus, RNDr. Mojmír Kallus, Zoša Vyoralová, Denis Doksanský

————————————————————————————

Aliance pro Izrael (API) je volné seskupení institucí i osobností, které spolupracují a koordinují své aktivity směřující k podpoře dobrých vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael a odmítání antisemitismu v jakékoli podobě.

Zakládajícími členy API jsou: Institut Williama Wilberforce, Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), B ́nai B ́rith Renaissance Praha, Centrum Sion, Keren Kajemet Leisrael (KKL) a Dny pro Izrael. Svou činnost API zahájilo organizací mezinárodního semináře „Role EU při podpoře míru: Politika EU vůči Jeruzalému a dvoustátnímu řešení“, který proběhl v PS PČR pod záštitou poslanců Miloslava Janulíka (ANO) a Jana Bartoška (KDU-ČSL), jehož se zúčastnili delegáti z 15 zemí.

Tisková zpráva Datum: 12. listopadu 2019  Foto: screenshot YouTube

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář