Anketa: Na co si kazatelé dávají pozor?

 

 1. Jaký si kladete při přípravě kázání cíl?
 2. Kazatel nese značnou odpovědnost. Jakých chyb se snažíte vyvarovat?

 

Pavel Černý, kazatel CB Praha 1, vyučující na ETS, předseda Sdružení evangelikálních teologů a Institutu Williama Wilberforce

 1. Cílem kázání je vyložit a zvěstovat text z Božího slova. To znamená nejdříve porozumět textu tak, jak ho měli pochopit jeho adresáti, a poté interpretovat zvěst do dnešní doby. Kázání je stavěním mostu ze vzdáleného světa Bible do světa dnešního. Za důležité považuji důkladnou práci s biblickým textem, korekci společenstvím církve (všichni rozsuzují) a modlitby za vedení Duchem svatým. Před textem Písma sluší kazatelům pokora.
 2. Je třeba se varovat přílišného subjektivismu a novátorství. Kazatel Božího slova není tím, kdo zvěst vytváří. Jsme pouze hlasateli toho, co jsme sami dostali. Důležitý je způsob komunikace. Hlasatel, který je nesrozumitelný nebo není slyšet, zatemňuje Boží slovo. Osvědčuje se, když při výkladu nejsou ponechány stranou dva tisíce let výkladu a kázání církve. Pokud je kázání suché a nudné, není to vina Bible, ale kazatele.

 

Petr Húšť, člen KřSb Vizovice, ředitel festivalu United, spolupracovník Rádia 7

 1. Snažím se přinést starou dobrou pravdu – aktuálně, zajímavě, srozumitelně a uchopitelně. Chci porozumět cílové skupině posluchačů a pak hledám, co nás chce Pán Bůh naučit, nejen mentálně a emocionálně, ale v čem chce také formovat naše životy.
 2. Nejprve hledám biblický text, ze kterého pak vyjdou myšlenky pro kázání, ne naopak. Dávám si pozor, aby mým cílem bylo co nejlépe sloužit lidem, a ne co nejvíce zaujmout kvalitním výkladem nebo kreativní formou.

 

Lubomír Ondráček, hlavní pastor KS Praha a předseda KMS

 1. Cílů mám několik. Vyložit biblický text tak, jak to odpovídá kontextu, jak mu mohli rozumět tehdejší posluchači, a nechat se při tom vést Duchem svatým. Dále přinést aplikaci pro současnou dobu a konkrétní posluchače. Mou asi největší touhou je, aby kázané slovo přineslo změny v životech posluchačů a oni byli proměňováni mocí Ducha svatého.
 2. Je nebezpečné kázat svá oblíbená témata, a proto si hlídám, zda kážu „celou radu Boží“, tedy vše důležité v Bibli. Snažím se také rozlišit, co je z textu jasné a co si jen myslím. Něco se jen domnívám a nechci to přinášet jako autoritativní výklad, ale současně je myslím legitimní to říci. Snažím se také něco dovědět o dobovém pozadí, abych neříkal věci, které text nemohl znamenat. Stejně tak je dobré si v případě, že text se týká znalostí přírodních věd apod., o tom něco zjistit. Jednou mě po kázání jeden chemik upozornil, že jsem říkal hloupost. Sice to nezměnilo význam kázání, ale stejně to byla zbytečná chyba.

Zásadní věcí je pro mne studovat, co o tématu říká celá Bible. Vidím jako nebezpečné něco vyvodit izolovaně z jednoho verše; tak myslím vzniká nejvíce bludů. Určitou prevencí je pro mne každodenní čtení Bible. Snažím se „nasát“ co nejvíce biblických příběhů, aby mi měl Duch svatý při přípravě kázání co připomenout. Samozřejmě klíčová je modlitba. Pokud nepřijde vedení Duchem svatým, tak kázání může být věcně, intelektuálně i řečnicky na vysoké úrovni, ale mine se účinkem.

Pavel Coufal, kazatel BJB Brno, předseda Výkonného výboru BJB

 1. Chtěl bych, aby se posluchačů dotklo Boží slovo, které je může přivést blíž k Bohu a proměnit jejich život. Proto chci co nejlépe vykládat Písmo svaté aktuálně do dnešní doby, s modlitbou za působení Ducha na mě i na posluchače.
 2. Snažím se nevkládat „do textu“ své vlastní myšlenky a představy, ale hledám v textu to, co v něm skutečně je. Nechci rychle přeskočit do současné aplikace, aniž bych se snažil najít původní význam. Hledám kontext oddílu, knihy a celkového poselství Bible.

 

Milan Mrázek, kazatel ECM Jihlava

 1. Dávám si za cíl, aby mi bylo rozumět a člověk věděl, co s tím. Řídím se heslem: Prosté slovo prostým lidem.
 2. Snažím se, abych nesnižoval laťku, kterou nasazuje Boží slovo, třeba proto, že mně samotnému se v dané oblasti nedaří Boží laťku přeskakovat.

 

 

Anketa vyšla v lednovém čísle časopisu Život víry, jehož hlavním tématem bylo „Co zní z kazatelny“. Dave Patty, Michal Klesnil nebo Ráchel Bícová se v něm dále zamýšlejí např. nad tím, jak vyučoval Ježíš, jak se tím můžeme my inspirovat a co lze vůbec od kázání očekávat.

Lektor a youtuber Petr Kadlec v rozhovoru vypráví, jak se dostal od buddhismu ke křesťanství a od geodézie k přednášení na školách. Jak se podle něj můžeme přiblížit teenagerům a proč na Instagramu zveřejňuje své neúspěchy?

Časopis dále přináší články o dění v církvi u nás i v zahraničí (Joshua Harris omluvil za své knihy; Teorie o stvoření světa a člověka na Teologickém fóru; Lukáš Targosz a jeho tým na misii v Kambodži…), ale také např. rozhovor s Karon Cecyovou o roli manželky pastora, osobní příběhy čtenářů, zprávy, historické články nebo recenze.

Více informací o časopise najdete na www.zivotviry.cz.  Foto: Pixabay – ilustrační

1 Komentář

 1. Karel Konečný

  Práce s lidmi je velmi těžká, ale nevím zda se to dá v tomto případě tak nazvat. Kazatel dělá zřejmě něco jiného než mistr, vedoucí nebo šéf na generálním ředitelství. Jistě je to duševní práce, tedy tvořivá. Cíl práce všichni v anketě uvedli, ale praktický výsledek je zřejmě jen počet návštěvníků bohoslužeb. To co se kazatel může dále domnívat může být jen iluze. Lidé jsou totiž velmi různí, tedy originální, každého zajímá něco jiného, na jiné úrovni a životní překážky a nemoci zdolávají jak se dá, v závislosti na tom jak používají svůj mozek.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář