Arcibiskup Graubner: Ve světě je krize vnímání člověka jako muže a ženy

Praha – Změna pohlaví je podle arcibiskupa Jana Graubnera „tak trochu nedomyšlená móda“, která má svá rizika. Ve svém dnešním prohlášení před novináři také řekl, že lidé jsou svědky globální krize vnímání člověka jako muže a ženy, které odlišuje pohlaví. Změna pohlaví se podle Graubnera v západní společnosti stále častěji představuje jako adekvátní řešení některých osobních problémů, které však podle něj mrzačí zdravá lidská těla v honbě za pokojem. Ústavní soud (ÚS) v květnu zrušil s platností od poloviny roku 2025 současnou právní úpravu, která podmiňovala úřední změnu pohlaví operací.

„Člověk se uskutečňuje buď jako muž, nebo jako žena, přičemž tato okolnost je každému dána, není předmětem jeho volby a ani jinak není v jeho dispozici. Řečeno jinými slovy: své pohlaví nemůže nikdo změnit,“ uvedl Graubner. Podle něj není člověk mužem, nebo ženou, protože se pro to rozhodne, ale protože jím jednoduše je. „Rozhodnout se můžu pouze pro to, jakým způsobem své mužství, nebo ženství budu prožívat. Současně nelze popřít, že jsme svědky globální krize takového chápání člověka,“ řekl.

SOUVISEJÍCÍGraubner se distancoval od prezentace knihy Spiknutí v Arcibiskupském paláci

Podle arcibiskupa je nutné poskytnout péči a odbornou pomoc lidem, kteří trpí genderovou dysforií, tedy rozporem mezi biologickým pohlavím a pohlavím, se kterým se identifikují. Zároveň uvedl, že změna pohlaví je podle něj „tak trochu nedomyšlená móda“. „Když mi řekne ředitel školy, že ve třídě tři děvčata neví, jestli jsou děvčata, tak to ukazuje nějaké nezdravé procento. Nepopírám, že ty problémy reálně jsou, ale tady se zdá, jako by vypukla nějaká pandemie,“ řekl Graubner. Dodal, že změna, kterou na základě rozhodnutí Ústavního soudu připravují politici, podle něj může počet případů změny pohlaví ještě zvýšit.

Z hlediska učení katolické církve jsou podle Graubnera problematické všechny přístupy, které „poskytují falešnou naději, že lidské pohlaví lze změnit“.

Česko patří k posledním zemím v Evropě, kde se kvůli úřední změně pohlaví vyžaduje povinná kastrace. Sklízí za to kritiku mezinárodních institucí i domácích organizací. Zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková už dřív poukazovala na to, že český postup je v rozporu s lidskoprávními úmluvami i rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva. Nesoulad mezi osobními doklady a vzhledem a identitou pak translidem způsobuje problémy na úřadech, při pracovních pohovorech a v zaměstnání, u lékaře či při cestování do zahraničí. Žena mívá v dokladech mužské údaje, muž ženské.

Požadavek chirurgického zákroku a kastrace kvůli „statusové“ změně pohlaví je v rozporu s lidskou důstojností, uvedl na začátku května ÚS. Současný stav považoval soud za neudržitelný, upozornil na dlouhodobou nečinnost politiků. Nyní musejí projednat a přijmout novou legislativu. Do té doby platí dosavadní podmínky, protože vykonatelnost dnešního nálezu je odložená.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 20. června 2024 Foto: Wikimedia Commons – Jan Graubner

Tags: ,,,

8 Komentáře

 1. „„Člověk se uskutečňuje buď jako muž, nebo jako žena, přičemž tato okolnost je každému dána, není předmětem jeho volby a ani jinak není v jeho dispozici. Řečeno jinými slovy: své pohlaví nemůže nikdo změnit,“ uvedl Graubner. “

  Myslím si, že se pan Grabner mýlí. Lidské pohlaví lze změnit a ty změny jsou toho jasným důkazem. Co nelze ale změnit je ale jasné boží stanovisko kdo je muž a žena dle jediného Boha. Z toho lze vyvodit jediné stanovisko. Tento svět se stává jasným božím odpůrcem a touto ideologií vede boj proti jedinému Bohu.

  Pohlaví tedy změnit lze ale tím se jen zvyšuje nedokonalost/degenerace člověka a takový člověk se nekonečně oddaluje Bohu. Samotná změna pohlaví není totiž řešením….skutečný problém je v pochopení podstaty toho kým skutečně jsme.

  Smutné je to, že samotné pozemské církve se na tom podíleli… podávali prsty, pak ruku a nakonec se sami přeměnily dle potřeb tohoto světa.

  Ale vemme v potaz tuto hypotézu :

  Jak by se zachoval sám Ježíš kdyby k němu přišla žena a řekla by mu můj pane miluji Tě změn mě v muže ??? Jak by se pán Ježíš zachoval… ??? Myslím, že by mnohé překvapil a mnozí by to opět nepochopili, tak stejně jak ho nepochopili když uzdravil nemocného v sobotu.

  Ano, mnozí zapoměli, že jediný Bůh je láska a proč něco nedokonalého neudělat dokonalým ale nejenom myšlením ale i samotnou duší ??? Copak muži a ženy nejsou stejné podstaty ?

  Odpověď
 2. Pane, nezlobte se na mě, ale to je ideologický blábol a nesmysl, co jste napsal. A navíc se zneužitím Jména Ježíše Krista. Komunisti taky říkali že JK byl prvním z nich. Styďte se.

  Odpověď
 3. Podle knihy Genesis, člověk byl sice obrazně vyhnán z ráje, ale ve skutečnosti opravdu přešel do prostředí, které je pro něho nejen neznámé, ale i nepřátelské. Obdržením fyzického těla se nevyhnutelně stal nejen přímým účastníkem, ale i bezmocným otrokem tohoto materiálního světa. Stejně jako sděluje pan Drápal v komentáři Evangelium a snadný život, je zřejmé, že prostřednictvím našich hmotných těl poznáváme někdy až nelítostným způsobem, upadnutím na samotné dno, jaké důsledky přináší odloučení od Boha. Nebo ještě přesněji, co přináší vzpoura vůči Bohu! Stejně jako pomocí rozvodů manželství unikáme před naší skrytou a „nepřiznanou“ realitou, tak na stejném principu naivně unikáme sami před sebou pomocí umělých zásahů proti svým tělům. Náš boj nespočívá v neempatickém a nepřátelském okolí, ale v každém z nás, svádíme boj sami proti sobě, proti svému tělu. Místo toho, abychom vnímali sdělení našeho těla jako zrcadlení toho, co je skryté uvnitř a zkoumali, co nám tělo zjevuje, děláme pravý opak. Nechceme, zavíráme oči a volíme raději snadnější variantu – opravit tělo.
  Ve skutečnosti však nebojujeme s naším (nepodařeným-nechtěným) tělem, ale vzpíráme se samotnému Bohu …

  Odpověď
 4. Olga Nedbalová

  Jak by se Ježíš zachoval? Zřejmě obdobně jako v jiných příbězích uvedených v Písmu. Žena, kterou potkal u studny. Zacheus. Cizoložnice. Celník Matouš…….Ježíš dokáže uzdravovat duši bez ohledu na pohlaví a nikdy ani neřešil, zda uzdravuje ženu nebo muže. Než poznáme Ježíše, máme všichni porouchanou duši. Jen někteří z nás máme „štěstí“, že splňujeme požadavky této společnosti na fyzickou normalitu. Nevyčníváme a nedráždíme odlišností. Ale to nic nemění na tom, že bez skutečného přijetí Ježíše za svého Pána a Spasitele jsem porouchaní. I šťastně ženatý heterosexuál je porouchaný, pokud má ve svém srdci někoho jiného než Ježíše.

  Odpověď
 5. Olga Nedbalová

  Vnímám jako velmi nebezpečný jev, když se církve zaměřují na úzce vymezenou oblast „hříšného“ jednání. Navíc definovanou vnějšími znaky. Všichni jsme byli hříšníky a naše hříchy byly úplně stejně velké jako těch ostatních. Dělení hříchů na větší, menší, společensky přijatelné nebo nepřijatelné je myšlení přijaté od zlého. Je jediný smrtelný hřích – a tím je rouhání se proti Duchu svatému. VŠICHNI LIDÉ (nejen LGBT) potřebují přijmout Ježíše za svého Pána a Spasitele a vyznat se ze svých hříchů. Lidé mají pochopit, že bez Krista jsou jen ztracené ovce. Proč tak málo kritizujeme pokrytce, pyšné, nemilosrdné a hádavé lidi? Nejsou náhodou pokrytci i součástí našich církví? Nemáme my sami náhodou lidově řečeno „máslo“ na hlavě? Ano, i já vyznávám, že s mnohými hříchy ještě bojuji. A společně s M. Rejchrtem slovy písně prosím Pána o odpuštění:

  Odpusť, že dnes tak jako včera
  jsem Tobě věrnost sliboval.
  Odpusť, že zrána do večera
  jsem Tebe skutkem zrazoval. 
  Odpusť, že zrána do večera
  jsem Tebe skutkem zrazoval.

  2. Odpusť, že jsem nevyslech´ bratra,
  který se mne na radu ptal.
  /: Odpusť, že jsem se díval spatra
  na toho, který klopýtal. :/

  3. Odpusť, že nad svou hněvivostí
  nechal jsem slunce zapadnout.
  /: Odpusť, že jsem dnes bez milosti
  slepého nechal upadnout. :/

  4. Odpusť mi, Pane, zase znova,
  odpusť mi každý lásky dluh.
  /: Odpusť všechna zbytečná slova,
  odpusť, jenž slitovný jsi Bůh. :/

  Odpověď
 6. Ano paní Nedbalová,
  pokud nám Duch Svatý nezačne odhalovat naše postavení v Božím stvoření, jsme stále vyhnanci z ráje a bezmocně se zde topíme. Až pochopíme a porozumíme významu a podstatě zázraků, které zde Ježíš vykonal, pak teprve jsme na té správné cestě.

  Odpověď
 7. Jsem rád, že tady jsou lidi jako paní Olga Nedbalová…protože ta skutečně pochopila to co učil a činil Ježíš. Je mi líto těch co nepochopili a následují ve šlépejích „dokonalých“ farizejů.

  Odpověď
 8. Samozřejmě pan Graubner to myslel spíše tak, že se nebude muset měnit pohlaví a půjde si to změnit v dokladu. Což jakoby člověk tělesně muž, bude jakoby žena… což je absolutní nesmysl. Ale na druhou stranu si pak já časem budu třeba do dokladu uvést, že jsem duch a v těle jen bydlím což je pravdou. Ale mám pocit, že v tomto světa pravda a láska nevládne. Spíše lež a nenávist.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář