Baptistický kazatel Matt Chandler si přeje jednotu mezi reformovanými a charismatiky

Reformování a charismatici jsou jako „teologičtí sirotci“, řekl baptistický pastor Matt Chandler z Village Church a vybídl oba tábory, aby ze sebe přestaly mít navzájem strach. Obě skupiny se chovají jako „rozvedení rodiče“, které by chtěl vidět opět v jednotě.

V kázání o duchovních darech 12. listopadu Chandler vysvětlil, proč věří, že dary Ducha svatého, o kterých hovoří apoštol Pavel v 1. Korintským 12 a 14, jsou v současné době stále aktuální. Opačný názor (cessationismus), který zastává mnoho reformovaných křesťanů, tvrdí, že tyto dary přestaly existovat se smrtí apoštolů.

„Celý svůj křesťanský život se cítím jako teologický sirotek,“ řekl. „Pokud chcete být reformovaný a charismatický, je to teologický boj. Cítil jsem se jako dítě rozvedených rodičů, kteří se navzájem hádají, když jste v jejich domě na víkend.“ 

Chandler naléhá na charismatiky, aby zakořenili svou víru v Božím slově. Řekl, že reformování milují Bibli a ta dává hranice používání duchovních darů. Podobně zmínil, že reformované by Bible neměla vést k hněvu, ale ke svobodně.

„Cítím, že jsem uvízl mezi těmito dvěma světy,“ pokračoval Chandler, „a toužím po sboru, který vidí opět mámu i tátu, jak následují Ducha a pravdu, Boží slovo a zázraky.“

Co dále vyvolává nedorozumění mezi těmito tábory, jsou stereotypy, které jedna skupina vůči druhé přechovává.

Chandler vysvětlil, že když přijal Krista, byl osamělým baptistickým dítětem a jeho křesťanští přátelé byli většinou ve dvou táborech: letniční nebo baptisté. Rodiče jeho letničních přátel jim říkávali, že baptisté nejsou otevřeni pro věci Ducha. A naopak baptisté zase tvrdili, že jeho letničtí přátelé odmítají Boží slovo a stali se blázny“, kteří věří tomu, co si myslí, více než Bibli.

Reklama

Známý baptistický pastor dále v kázání popsal moment, který měl zásadní vliv na jeho službu. Během studentského křesťanského setkání v parku, k němu přistoupil starší muž, pevně ho chytil a dýchl mu do obličeje. Vysvětil mu, že ho k němu poslal Bůh, aby na něj dýchl Ducha svatého. A pokud to pro něj v tom momentě nedává smysl, jednoho dne to pochopí. Chandler připustil, že i když je to divné, jeho služba a kázání se od té chvíle staly efektivnější.

„Podívejte, nevím, co to bylo, nemám na to kategorii, určitě vás nežádám, abyste běželi do centra města a dýchali na lidi,“ řekl se smíchem.

Chandler uvedl, že se řídil úryvkem z Písma 1 Tesalonickým 5: 19-21, který nabádá křesťany, aby neuhášeli práci Ducha a aby nepohrdali proroctvími, ale vše zkoumali a drželi se toho, co je dobré. Chander připustil, že podle „ovoce Ducha“, které později uviděl ve svém životě, poznal, že Bůh tehdy v parku použil tohoto podivného muže, aby ho přiblížil k Ježíši.

 

Zdroj:The Christian Post  Foto: youtube.com

 

Kategorie: Církev

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář